Työpaja 3: Saavutettavuus

Tulkit ja kääntäjät saavutettavuuden edistäjinä -teemasektion/työpajan esittely

Saavutettavuus (accessibility) tarkoittaa, että monenlaisia yleisöjä palvellaan eri viestintätilanteissa mahdollisimman hyvin ja viestintä on käytettävää monenlaisten käyttäjien näkökulmasta. Tilanteen mukaan voi olla välttämätöntä ilmaista lähdetekstissä yhden modaliteetin keinoin tuotettuja seikkoja kohdetekstissä toisen modaliteetin avulla, esimerkiksi muuttamalla kuulohavaintoja kirjoitukseksi tai näköhavaintoja puheeksi. Tällaisen intermodaalisen kääntämisen ja tulkkauksen välityksellä viestintä voi saavuttaa myös ne, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta alkuperäisen viestin vastaanottamiseen. Saavutettavuuden myötä kääntämisen ja tulkkauksen tehtäväksi on tullut kieltenvälisen viestinvälityksen rinnalla monenlaisten rajojen ja esteiden ylitys.

Tässä sektiomuotoisessa työpajassa kuullaan neljä esitystä aistirajoja ylittävästä saavutettavuudesta. Terhi Rissanen puhuu kuulo- ja puhevammaisten kanssa käytetyn tulkkauksen viestinnällisestä monimuotoisuudesta, kuten eri aistialueiden ja viestintäkanavien käytöstä. Maija Hirvosen aiheena on kuulovammaisille suunnatun, mutta myös kielenoppijoita hyödyttävän tekstityksen ja näkövammaisille suunnatun kuvailutulkkauksen opettaminen käännöstieteen opiskelijoille. Minna Pöntyksen ja Liisa Tiittulan esitelmät käsittelevät niin ikään kuulohavainnon muuttamista näköhavainnoksi: Pöntys kuvaa television ohjelmatekstityksen piirteitä ja Tiittula valottaa näitä piirteitä vastaanottajien näkökulmasta. Esitelmien abstraktit ovat luettavissa symposiumin abstraktiluettelosta.

Työpaja etenee tavallisen sektion tapaan eli jokaista esitystä kohden on aikaa 30 minuuttia (20 min esitelmälle ja 10 min keskustelulle).

Toivotamme kaikki saavutettavuudesta kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi!