Työpaja 4: Asioimistulkit – yhteisökö?

Työpaja järjestetään la 11.4. klo 14.30–16
Työpajasta vastaa Simo Määttä
Helsingin yliopisto

SKTL:ssä on tulkkijaosto, kääntäjillä ja tulkeilla oma ammattijärjestönsä ja Facebookissa sekä tulkkien että asioimistulkkien ryhmät. Lisäksi tulkkaustoimeksiantoja välittävät toimistot järjestävät säännöllisesti tulkeilleen koulutusta ja myös virkistäytymistoimintaa. Kuitenkin asioimistulkkien yhteisöt koetaan löyhiksi, heikoiksi ja jopa olemattomiksi, ja monet tulkit kaipaisivat enemmän verkostoitumista. Kaiken lisäksi yhteisöllisyyden puutteeseen kytkeytyvät ongelmat näyttäisivät viime vuosina kärjistyneen, kun asioimistulkkauksesta ja erityisesti siihen liittyvistä ongelmista on puhuttu yleisessäkin yhteiskunnallisessa keskustelussa enemmän ja kun käännös- ja tulkkausammattien tulevaisuuteen toisaalta kohdistuu monenlaisia uhkia.

Tässä paneelikeskustelussa pohditaan yhdessä yhteisöjä ja niiden puuttumista asioimistulkkauksen alalla. Käsittelemme mm. seuraavia kysymyksiä: Millaisia asioimistulkkiyhteisöjä on ja millaisia yhteisöjä ja verkostoja kaivattaisiin? Mitkä ovat asioita ja ongelmia, joiden ratkaisemiseksi yhteisöjä kaivattaisiin; mistä asioista haluttaisiin keskustella enemmän? Mitä etua verkostoitumisesta on työviihtyvyyden ja työtaitojen kannalta? Mitkä seikat ovat hidastaneet tai estäneet yhteisöjen ja verkostojen syntyä? Miksi olemassa olevat ammatilliset yhteisöt eivät vedä puoleensa useampia asioimistulkkeja?

Panelistit ovat Bahar Manuchar, Majid Hakki, Liban Ali Hersi, Saina Al-Beati ja Tuija Kokko. Paneelin kokoonkutsujana ja puheenjohtajana on yliopistonlehtori ja asioimistulkki Simo Määttä. Keskustelua herätetään siten, että koollekutsujan alustuksen jälkeen kukin panelisti vastaa lyhyesti (korkeintaan viisi minuuttia) yhteen ennalta valmistettavaksi annettuun kysymykseen. Loppuosa paneelista on yleistä keskustelua.