Lähteet

Kielenkäyttäjän työkalupakissa on hyödynnetty seuraavia lähteitä muun muassa terminologian osalta:

Alho, Irja & Kauppinen, Anneli 2008: Käyttökielioppi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

VISK=Hakulinen, Auli; Vilkuna, Maria; Korhonen, Riitta; Koivisto, Vesa; Heinonen, Tarja Riitta; Alho, Irja 2004: Iso suomen kielioppi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. http://scripta.kotus.fi/visk/

White, Leila 2006: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki: Finn Lectura.