Passiivi

Kun suomen kielessä käytetään passiivia, tekijäksi ajatellaan usein ihminen tai jokin muu olento, mutta häntä ei tunneta tai haluta mainita ja tekeminen on tärkeämpää kuin tekijä.

Maraton juostiin aurinkoisessa säässä.

Palkinnot oli varastettu tapahtuman järjestäjän autosta.

Passiivia käytetään myös

  • kehotuksissa (Let’s…!):
Mennään jo kotiin!

Ei lähdetä vielä!
  • ohjeissa:
Maalissa liivi ja numerolappu jätetään punaiseen koriin. 

Palkintokorokkeelle noustaan takakautta.

 Sanajärjestys passiivilauseissa

  • Tavallinen passiivilause alkaa usein esim. objektilla (maraton) tai adverbiaalilla (talvisin), ei passiivimuotoisella verbillä.
Maraton juostaan Helsingissä kesäkuussa.

Talvisin maratonia varten harjoitellaan pääasiassa juoksumatolla. 
  • Kun passiivia käytetään kehotuksena (let’s…), lause alkaa verbillä:
Juostaan kovempaa!

Puhekielen passiivi

Puhekielessä passiivi (harjoitellaan) korvaa useimmiten me-muodon (harjoittelimme). Tämä tapa ei kuitenkaan sovi kirjoitettuun kieleen.

Puheessa: Me harjoitellaan joka viikko yhdessä.

Kirjoitetussa kielessä: Me harjoittelemme joka viikko yhdessä.