Mielipiteen ilmaiseminen ja kysyminen

Mielipiteen voi ilmaista ja sitä voi kysyä monella tavalla. Tässä on esimerkkejä tavallisimmista tavoista. Tärkeää on myös muistaa perustella mielipiteensä ja näkemyksensä sekä huomioida vastakkainen mielipide.

OMA MIELIPIDE

Mielestäni / minun mielestäni…
Minusta…
Olen sitä mieltä, että…                                   
Minusta tuntuu, että…     

Mitä pidät uudesta kirjastosta? Mielestäni se on upea!
Mitä mieltä olet joukkoliikenteen uudistuksesta? 
Minusta se vaikuttaa vanhaa systeemiä järkevämmältä, koska... 
Miten suhtaudutte työn ja opiskelun yhdistämiseen? 
Olemme sitä mieltä, että opiskelijoiden pitäisi voida keskittyä vain opiskeluun, koska... 
Mitä ajattelette kellojen siirtämisestä? 
Meistä tuntuu, että sen voisi lopettaa kokonaan, koska se vain hankaloittaa elämää.

TOISEN MIELIPIDE

Villen mielestä… / Hänen mielestään… / Heidän mielestään…
Villestä… / Häne
stä… / Heistä…
Ville on… / Hän on… / He ovat sitä mieltä, että…
                                       
Villestä tuntuu… / Hänestä tuntuu… / Heistä tuntuu, että…

Mitä Ville ajattelee eilisestä työhaastattelusta?
Hänen mielestään se meni loistavasti.
Mitä mieltä opiskelijat ovat opintotuen määrästä?
Heistä opintotuki on aivan liian pieni. Se ei riitä mihinkään.
Miten he suhtautuvat opiskeluajan rajoittamiseen?
He ovat sitä mieltä, että opiskeluaikaa on hyvä rajata, jotta opiskelijat valmistuisivat.
Mitä Ville ajattelee lihattomasta lokakuusta?
Villestä tuntuu, että se saattaa oikeasti vähentää lihan syöntiä, mikä on tärkeää ilmastonmuutoksen kannalta.

SAMAA VAI ERI MIELTÄ?

Oletko samaa mieltä?

– Kyllä, olen (täysin/osittain) samaa mieltä. 
– Ei, olen (täysin/osittain) eri mieltä.
En osaa sanoa. 
– En oikein tiedä, mutta luulen, että...
Mitä ajattelet asiasta?

– Minusta sinä olet väärässä. / Minusta Ville on väärässä. 
– Minusta sinä olet oikeassa. / Minusta he ovat oikeassa.

Mielipiteen ilmaisu puhekielessä

Puheessa monet pronominit ovat vähän erilaisia kuin kirjoitetussa kielessä. Siksi myös puhekielen mielipidefraasit eroavat hiukan kirjakielisistä:

Mun / Sun / Sen / mei(d)än / tei(d)än / niiden mielestä…
Musta / Susta / Siitä / Niistä…
Mä oon… / Sä oot… / Se on… / Me ollaan… / Te ootte… / Ne on sitä mieltä, että…
Musta tuntuu… / Susta tuntuu… / Niistä tuntuu, että…