Sanajärjestys

Suomen kielen lauseissa sanajärjestys on melko vapaa: Se tarkoittaa sitä, että lauseenjäsenten (esim. subjektin, predikaattiverbin ja objektin) paikkaa vaihtamalla lauseen kieliopillinen merkitys ei muutu.

Sanajärjestystä muuttamalla lauseen informaatioon voi kuitenkin saada erilaisia painotuksia ja sävyeroja.

Ystäväni pelaa golfia. (ei esim. jalkapalloa)

Golfia pelaa ystäväni. (ei esim. naapurini)

Suomen kielen lauseissa sanajärjestys on yleensä:

subjekti predikaattiverbi objekti/predikatiivi
Marko lenkkeilee.
Hän ajattelee viimekesäistä maratonia.
Maraton oli hänen elämänsä ensimmäinen.

Adverbiaalin (esim. aikaa, paikkaa tai tapaa kuvaavan sanan) voi sijoittaa vapaammin eri paikkoihin esimerkiksi näin:

adverbiaali subjekti adverbiaali predikaattiverbi adverbiaali
Marko juoksee ulkona joka viikko.
Talvella hän kuitenkin treenaa mieluiten kuntosalilla.

Lauseen informaatiorakenne

Lauseen informaatio kulkee usein tutusta asiasta uuteen asiaan: uusi asia tulee siis tavallisesti lauseen loppuun.

Joskus puhutaan myös lauseen teemasta (asiasta, josta on puhe) ja reemasta (asiasta, joka antaa lisää informaatiota teemasta).

Esimerkki informaatiorakenteesta:

Tuttu, puheena ollut asia Uusi, informatiivinen lisäys
Markolla on uusi harrastus.
Hän harjoittelee maratonia varten.
Juokseminen alkoi kiinnostaa kaksi vuotta sitten.

Tässä on sama teksti niin, että tutut ja uudet asiat on sijoitettu toiseen järjestykseen. Informaation kulkua on vaikea seurata mutta kieliopillisesti teksti on oikein:

*Markolla on uusi harrastus. Maratonia varten hän harjoittelee. Kaksi vuotta sitten alkoi kiinnostaa juokseminen.  

HUOM. Passiivilauseen sanajärjestys

  • Tavallinen passiivilause alkaa usein esim. objektilla (maraton) tai adverbiaalilla (talvisin), ei passiivimuotoisella verbillä.
Maraton juostaan Helsingissä kesäkuussa.

Talvisin maratonia varten harjoitellaan pääasiassa juoksumatolla. 
  • Kun passiivia käytetään kehotuksena (let’s…), lause alkaa verbillä:
Juostaan kovempaa!