Nollapersoona

Puhekielessä käytetään usein niin sanottua ”sä-passiivia”, mutta kirjakielessä asia täytyy ilmaista käyttämällä nollapersoonaa.

Nollapersoonalauseissa verbi on yksikön kolmannessa persoonassa eli hän-muodossa, mutta hän-pronomini jätetään pois.

Kielikursseilla tutustuu helposti uusiin ihmisiin.

Monet asiat on mahdollista ilmaista sekä nollapersoonalla että passiivilla. Ero nollapersoonan ja passiivin välillä on usein se, että nollapersoonassa asia sopii myös puhujaan itseensä.

Finskan kurssilla nauroi paljon.

Finskan kurssilla naurettiin paljon.