Tulos- ja muutoslause: Heikistä tulee lääkäri, Heikki valmistuu lääkäriksi

Muutoslause ja tuloslause ovat aika samanlaisia, sillä ne kuvaavat (mahdollista) lopputulosta.

X:stä + tulee + Y

Tuloslause kuvaa tulevaa ja mahdollista tulosta; kenestä tulee mitä?

Hugosta tulee lastentarhanopettaja.
Sinusta tulee kirjailija.

Huomaa muoto -sta / -stä. Verbi on yksikön 3. persoonassa.

Negatiivisessa lauseessa ja monikon kanssa on muistettava 3. muoto eli partitiivi:

stä pelistä ei tule kultaa.
Minusta ei tule ministeriä.

Meistä tulee onnellisia.
Meistä tuli muurareita, taksikuskeja ja suutareita.

 

X + muuttuu + Y:ksi

Muutoslause kuvaa sananmukaisesti muutosta joksikin; millaiseksi joku / jokin muuttuu?

Minä valmistun opettajaksi.
Hän valmistuu trandenomiksi.
Mr. White muuttuu Heisenbergiksi.

Muutoslauseen tunnistaa -ksi-muodosta. Verbi kongruoi eli muuttuu subjektin mukaan:

Me valmistumme kokeiksi.
He muuttuivat vampyyreiksi.

Me emme muutu ilkeiksi.
Minä en valmistu vielä toimittajaksi.