Verbin rektiot

Jotkin verbit vaativat niitä seuraavan sanan tiettyyn muotoon.

Esimerkiksi pitää-verbin jälkeen ei voi tulla verbiä (esim. uida), vaan sen jälkeen tulee aina nomini (esim. pizza, uiminen) mistä?-muodossa:

  • Pidän pizzasta.
  • Pidän uimisesta.
  • Pidän uida.

Tätä kielen piirrettä, verbiin sopivaa palaa, kutsutaan rektioksi.


Verbin rektiot voivat olla nomineja (kävin Lontoossa) tai verbejä (kävin juoksemassa):

Pidän äänikirjoista.         pitää + mistä?

Myöhästyin luennolta / junasta.   myöhästyä + miltä? / mistä?

Kävitkö jo suihkussa?        käydä + missä?

Opiskelen saksaa ja maantiedettä.  opiskella + mitä?

Osallistun suomen kurssille.     osallistua + mihin?

Jatkan kirjoittamista huomenna.   jatkaa + -minen-muoto + mitä?
Alan opiskella ranskaa.       alkaa + verbin perusmuoto

Olen etsimässä kirjastosta kirjaa.  olla + verbin MA-muoto

Pääsin opiskelemaan yliopistoon.   päästä + verbin MA-muoto

Verbien rektiot eivät välttämättä tunnu loogisilta, ja siksi ne kannattaa opetella ulkoa esimerkiksi luottolauseiden avulla, joista voi ottaa mallia.

Verbin rektion voi myös aina tarkistaa esim. Kielitoimiston sanakirjasta tai MOT-sanakirjasta.

Lisää verbin rektioita: verbi + verbi täällä ja verbi + nomini täällä


Huom.

Sama verbi voi tarkoittaa eri asioita, joten verbillä voi olla useita eri rektiovaihtoehtoja:

Bestman pitää puheen häissä       ∼ esittää

Pidän puhelinta öisin eri huoneessa   ∼ säilyttää

Pidä kiinni kädestäni                   ∼ pidellä

Minä pidän sinusta            ∼ tykätä

Minun pitää ottaa taksi         ∼ täytyy