Tekijät

Kielenoppijan työkalupakki sai alkunsa käytännön tarpeesta, kun Helsingin yliopiston kielikeskuksessa ilmeni suomen opettajien keskuudessa tarve helppokäyttöiselle, verkosta löytyvälle ja ennen kaikkea sopivan tasoiselle kieliopille.

Kielioppia ja sen osa-alueita pyritään lähestymään funktionaalisesti ja kielenkäyttäjän ja -käytön kannalta. Esimerkiksi eri muotojen muodostaminen on pääosin rajattu pois.

Ideana on rakentaa työkalupakkia yhdessä opiskelijoiden ja muiden käyttäjien kanssa ja täydentää sitä pikkuhiljaa tarpeiden ja toiveiden pohjalta.

Opiskelijan näkökulmasta kieliopin tarve on suurin juuri silloin, kun työn alla on jokin kirjoitustyö tai muu harjoitus. Avun on oltava saatavilla nopeasti ja sopivassa muodossa. Silloin ollaan koneen ääressä, ja siihen tarpeeseen tämä verkkokielioppi pyrkii vastaamaan.

Terveisin

suomi toisena kotimaisena kielenä -yliopisto-opettajat Hanna Vänskä (hanna.vanska@helsinki.fi) ja Anna-Maria Peltomäki (anna-maria.peltomaki@helsinki.fi)

Lähetä tekijöille palautetta, toiveita ja kehitysideoita.