On hauskaa -lause & tilalause

On hauskaa -lauseella voi kuvata esimerkiksi sitä, millainen jokin asia, tilanne tai olo on.

On hauskaa -lause voi näyttää esimerkiksi tällaiselta:

On tärkeää, että... 

On ihmeellistä, miten... 

Onpa ihanaa tulla kotiin. 

Onko mahdotonta päästä opiskelemaan?

Tässä lausetyypissä ei ole subjektia. Ruotsin ja englannin kielessä vastaavassa lauseessa olisi muodollinen subjekti (Det är roligt att…  It is important that…).

 

Tilalauseen tunnistaa samasta asiasta; subjektia ei ole:

Sataa.
Tuulee.
Nyt tuiskuttaa.