Nesessiivilause: Minun täytyy lähteä.

Nesessiivilauseella kuvataan esim. pakkoa

HUOMAA:
Minun täytyy lähteä. 
mutta negaatio: Minun ei tarvitse lähteä. 

Sen avulla voidaan myös esim. suositella tai kehottaa

 

HUOMAA: Totaaliobjekti on ilman N-päätettä

Sinun on ostettava uusi puhelin. (vrt. Sinä ostat uuden puhelimen.)

Onko minun pakko hankkia se? (vrt. Hankinko minä sen?)


Lisää totaaliobjektista.

Aina nesessiivilauseessa ei kerrota tekijää

Essee täytyy kirjoittaa. (Ei kerrota, kenen täytyy kirjoittaa.) 
Vrt. Opiskelijan täytyy kirjoittaa essee.

Asiasta kannattaa keskustella. (Ei kerrota, keiden kannattaa keskustella.)
Vrt. Meidän kannattaa keskustella asiasta.

Lisää nollapersoonasta.

Nesessiivisyyttä voi olla muissakin lausetyypeissä

Rannalta on kerättävä roskat.(eksistentiaalilause)

Sinulla täytyy olla oma tietokone! (omistuslause)

Riitasta piti tulla arkkitehti.(tuloslause)