Toiminta

KIELIKESKUKSEN TEHTÄVÄ

Kielikeskus on kielenopetuksen ja -tutkimuksen asiantuntijayksikkö, jonka tehtävänä on tuottaa Helsingin yliopiston kaikkien tiedekuntien tutkintoihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot, tukea opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan kansainvälistymistä sekä tarjota monipuolisia kielten ja viestinnän palveluja.

TAVOITTEITA JA KEHITTÄMISKOHTEITA

Vuosi 2019 oli yliopiston uuden strategian 2017-2020 ja Kielikeskuksen toimeenpanosuunnitelman kolmas vuosi.

Kielikeskuksen toimeenpanosuunnitelman keskeisimpiä tavoitteita ovat opiskelijakeskeisyyden korostaminen, henkilöstön digitaalisen osaamisen lisääminen sekä oppimisympäristöjen rikastaminen, opetussuunnitelmatyön linjaaminen uusia koulutusohjelmia vastaavaksi sekä kansainvälisyyden ja laajan, eri tahojen välisen yhteistyön vahvistaminen entisestään.

Näitä tavoitteita edistettiin vuonna 2019 muun muassa seuraavasti: