Henkilöstö 2019

Henkilöstö 2019

HENKILÖSTÖMUUTOKSET

Kielikeskuksesta eläköityi kaksi ihmistä.

Pysyvissä työtehtävissä opetushenkilökunnassa aloitti puhevietsinnän yliopisto-opettaja Maiju Ranta.

Pysyvissä työtehtävissä muun henkilökunnan edustajissa aloitti

Sinikka Karjalainen aloitti Kielikeskuksen varajohtajana.

Leena Evesti aloitti Kielipalvelujen palvelupäällikkönä ja esimiehenä.

Katariina Hollanti aloitti äidinkielen ja finskan yksikön esimiehenä.

PALKINNOT JA SAAVUTUKSET

Englannin kielen yliopiston lehtori Satu von Boehm väitteli filosofian tohtoriksi Kielikeskuksen juhlasalissa 29.5.2019.

HENKILÖTYÖVUODET