Kielikeskuksen julkaisusarja – jo vuodesta 2008

Kirjahyllyni yhdellä monista kunniapaikoista on teos, jonka nimeä pidän sangen onnistuneena. Sen vaaleanharmaassa kannessa on valkoisin kirjaimin kaksi sanaa: Kustannustoimittajan kirja. Viime vuosina olen tarttunut tähän opukseen harvemmin, mutta paikaltaan sen ei ole tarvinnut väistyä: muun muassa kirjasta löytyvät, vedoksen viimeisen varmistuskierroksen tarkistuslistat ovat käyttökelpoisia arkisen julkaisemattomankin oppimateriaalin laatijalle.

Aloittaessani Kielikeskuksessa sain pian tietää, että meillä on muun aktiivisen toiminnan lisäksi oma julkaisusarja. Myös sen nimi on mielestäni osuva: Helsingin yliopiston kielikeskuksen julkaisusarja. Sarjassa on ilmestynyt kahdeksan osaa, joista kolme on kielikeskuslaisten väitöskirjoja ja muut kielikeskustyötä käsitteleviä artikkelikokoelmia. Vuonna 2008 julkaistu ensimmäinen osa oli Leena Karlssonin autonomista kielenoppimista tarkasteleva väitöskirja, ja vuonna 2011 ilmestyi puolestaan ensimmäinen useamman kirjoittajan tekstikokoelma teemanaan luokkahuoneen ulkopuolinen kielenoppiminen. Tämän jälkeen sarja on karttunut vuoden tai parin välein.

Julkaisusarja liittyy tiiviisti kielikeskustyöhön sekä kielikeskuksessa tapahtuvaan opetukseen ja oppimiseen. Esimerkiksi artikkelikokoelmissa on tarkasteltu luokkahuoneen ulkopuolisen kielenoppimisen lisäksi kielikeskustyön muuttumista sekä kielenoppimisen ohjausta ja arviointia. Kahta viimeistä aihepiiriä käsittelevät kokoelmat liittyivät Kielikeskuksen yliopistopedagogiseen koulutukseen, ja useimmat näiden osien kirjoittajista saivat sykäyksen artikkeliinsa koulutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeista. Uusimmassa, kuluvana vuonna ilmestyvässä osassa näkökulma on laajemmin viestintä- ja kieliopinnoissa, ja osassa on usea äidinkielen viestintätaitojen oppimista käsittelevä teksti.

Sarjan julkaisukynnys on matala, mutta kaikki artikkelikokoelmien artikkelit on vertaisarvioitu sisäisesti. Vertaisarvioijia on aina kaksi. Ja mitä parasta – artikkelikokoelmat on myös toimitettu. Ne ovat siis käyneet lävitse monivaiheisen muokkausprosessin, mikä näkyy tuloksessa. Julkaisusarjan osat ovat hienoja katsauksia siihen, minkälaiset asiat askarruttavat Kielikeskuksessa työskenteleviä ja miten he kehittävät työtään. Julkaisusarjaan kirjoittaminen on erinomainen keino paitsi jakaa osaamista myös kuvata kielikeskustoimintaa.

Julkaisusarja on alusta lähtien ollut monikielinen. Siten julkaisusarjan osat ovat olleet suosittuja tuliaisia ulkomaisissa partneriyliopistoissa. Senkin vuoksi digiaikaan kuuluvan sähköisen julkaisun lisäksi olemme pitäneet kiinni painetusta teoksesta, käsissä pideltävästä kirjasta.

Miten itse päädyin toimittamaan julkaisua? Kun seitsemännen osan artikkelit oli saatu toimitukseen, julkaisu kaipasi lisää toimittajia. Ilmoittauduin kiinnostuneeksi, ja olen voinut jatkaa vielä tuoreimman osan toimitustyön parissa. Onnekseni, sillä tällaisen julkaisusarjan toimittaminen on moninkertaisesti antoisaa. Vaikka työtä tehdään oman työn ohella ja väistämättä sen ehdoilla, artikkeleita toimittaessa tutustuu kollegoiden osaamiseen paremmin. Luettavakseen saa mielenkiintoisia kehittämiskuvauksia, ja omat ideat jalostavat ihan huomaamatta. Kirjahyllyni merkkiteoksellakin on taas ollut ansaitsemaansa käyttöä – siitä on hyvä taas tarkistaa, mitä esimerkiksi julkaisun nimiölehdelle oikeastaan olisi hyvä sijoittaa.

Toimitustyötä tehdään kuitenkin parhaimmillaan yhdessä. Niinpä lopuksi puheenvuoron saavat sarjan yhdeksännen osan toimittajakollegani Heini Lehtonen ja Sinikka Karjalainen. Näin korona-aikaan tein sähköisen haastattelun kuullakseni, mitä he ajattelevat toimitustyöstä. Heini katsoo meidän julkaisusarjaamme tuorein, mutta myönteisin silmin:

”Kielikeskusjulkaisun toimitustyössä ja konseptissa on minusta hienoa se, että se kietoutuu niin tiiviisti Kielikeskuksen opetuksen ja opetuksenkehittämisen käytäntöihin. Tutkimme omaa työtämme, kirjoitamme siitä, annamme palautetta kollegoille ja saamme heiltä palautetta. Koko prosessi luo ja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja asiantuntijuutta.”

Konkarimme Sinikka on puolestaan mukana jo kolmannen kerran. Sinikka, miksi palaat aina uudelleen toimittamaan julkaisusarjaamme?

”Toimitustyön mielenkiintoisimpia puolia on seurata artikkelin kehittymistä joskus lähes vain ideasta valmiiksi kirjoitukseksi. Vaikka välillä hiuksiaan raastavat ehkä niin toimittajat kuin kirjoittajatkin, lopputulos yllättää aina positiivisesti: siitähän tuli hyvä! Myös toimittajien keskinäinen työskentely ja yhteistyö on palkitsevaa: opimme toinen toisiltamme, ja pääsemme jossakin kohdassa yhdessä toteamaan, että nyt on valmista. Oma hetkensä on ensimmäinen valmiin verkkoversion avaaminen tai uunituoreen painetun kappaleen piteleminen lähes hellävaroen.”

Toivotamme innostavia lukuhetkiä sarjamme tuoreen osan parissa!

Teksti: Heidi Mäkäläinen

Tutustu Kielikeskuksen julkaisusarjaan