Organisaatio 2019

JOHTOKUNTA

Jäsenet Varajäsenet

dekaani Pirjo Hiidenmaa, puheenjohtaja

humanistinen tiedekunta

yliopistotutkija, johtaja Päivi Timonen

valtiotieteellinen tiedekunta

yliopistonlehtori Jaana Norio-Timonen

oikeustieteellinen tiedekunta

yliopistonlehtori Outi Kaltio

teologinen tiedekunta

yliopistonlehtori Sami Berghäll

maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

varadekaani, yliopistonlehtori Anu Laine

kasvatustieteellinen tiedekunta

professori Xiao Zhong

matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

yliopistonlehtori Jaanika Blomster

bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

yliopistonlehtori Tiina Pessa-Morikawa

eläinlääketieteellinen tiedekunta

kliininen opettaja Tom Pettersson,

lääketieteellinen tiedekunta

 

yliopistonlehtori Satu von Boehm

henkilöstön edustaja

yliopisto-opettaja Giuseppe Feroldi

henkilöstön edustaja

asiantuntija Janne Niinivaara

henkilöstön edustaja

yliopisto-opettaja Katariina Hollanti

henkilöstön edustaja

Opiskelijajäsenet 1.4.2018–31.3.2020:

Timo Kalliokoski

HYY:n nimeämä edustaja

Nina Strandén

HYY:n nimeämä edustaja