Kielipalvelut 2019

Kielipalvelut 2019

Kielikeskuksen Kielipalvelut-yksikön perustehtävä on tukea palveluillaan yliopistoa kaksikielisenä, kansainvälisenä ja monikulttuurisena toimijana. Hoidamme yliopiston henkilöstön ja tutkijakoulujen kielikoulutuksen sekä yliopistolaisten kielentarkistus- ja käännöspalvelut. Lisäksi järjestämme yliopiston ulkopuolisille asiakkaille maksullisia kaikille avoimia suomen kielen kursseja, joihin yliopiston kansainvälinen henkilöstö ja jatko-opiskelijat voivat osallistua maksutta.

Kielipalvelujen tehtäviin kuuluu myös ottaa tarpeen mukaan vastattavaksi yliopistolaisten viestintä- ja kielikoulutukseen, kieliperiaatteiden toteuttamiseen tai muuhun kielipalveluja vaativaan toimintaan liittyviä hankkeita ja kehittämistehtäviä.

Kielipalveluissa työskenteli vuonna 2019 pää- tai sivutoimisesti yhteensä 29 opettajaa, 27 kääntäjää, 51 kielentarkistajaa ja neljä hallintohenkilöstöön kuuluvaa.

Koulutuspalvelut

Vuonna 2019 Kielipalvelut järjesti 150 kurssia, joilla oli yhteensä 2 392 osallistujaa.

Kielikoulutus
Yliopiston tilauskoulutukset, kpl 112
   Yliopiston tilauskoulutuksen osallistujat 1 297
Kaikille avoimet suomen kurssit, kpl 38
   Kaikille avoimien suomen kielen kurssien osallistujat 1 095
   Kaikille avoimien suomen kielen kurssien HY-osallistujat 280
Opetustuntien määrä yhteensä 3 901
Opintopisteiden määrä yhteensä 4 046

 

Käännös- ja kielentarkistuspalvelut

 

Yliopiston yksiköiden tilaamia käännöksiä tehtiin vuonna 2019 yhteensä 10315 sivua: kasvua edellisvuoteen oli lähes 18 %. Pääasiassa käännettiin suomesta englantiin ja ruotsiin.

 

Yliopistolaisten tekstien kielentarkistuksia tehtiin 57 581 sivun verran; kasvua edellisvuoteen

oli lähes 8 %. Pääasiassa tarkistettiin englanninkielisiä tieteellisiä tekstejä.

 

Käännökset ja kielentarkistukset Sivua
Yliopiston yksiköiden käännökset 10 315
   Englannin käännökset 5 075
   Ruotsin käännökset 5 186
   Muiden kielten käännökset 54
Yliopistolaisten tekstien kielentarkistukset 57 581