Talous 2019

TALOUS 2019

TULOT

Perusrahoitus M€ Täyd. rahoitus        M€
KIELIKESKUS 4546637 4,7 120267     0,09
KIELIPALVELUT 1379695 1,4 199688 0,20
Yhteensä 5926332 6,1 319955 0
Yht. 6246287 6,4
Kielikeskuksen täydentävän tulot ovat Aalto-yliopiston koordinoimasta DigiJouJou-hankkeesta sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoimasta KIVAKO-hankkeesta .
Kielipalvelujen täydentävän tulot ovat maksullisista Suomea ulkomaalaisille kursseista.

MENOT

Palkat ja palkkiot 5 590 098
Tilat 1 017 846
Aineet ja tarvikkeet 7 228
Koneet ja laitteet 30 119
Ostopalvelut ja muut 54 930
Rehtorin yleiskustannukset 0
Yhteensä 6 700 221

Piirakkadiagrammi menojen jakautumisesta