Selkokielen tutkijat tapasivat työpajassa

Selkokielen tutkijat, opiskelijat ja asiantuntijat
tapasivat yhteisessä työpajassa.
Työpaja järjestettiin Helsingin yliopistossa 1.2.2019.
Työpajan aihe oli ”Mitä on selkokieli”.
Työpajan tarkoitus oli keskustella selkokielestä
ja keksiä uusia ideoita selkokielen tutkimukseen.

Työpajan aluksi oli viisi puheenvuoroa.
Puheenvuoroissa selkokieltä mietittiin eri näkökulmista.
Arto Mustajoki puhui siitä,
miten puhetta voi mukauttaa helpommaksi.
Matti Miestamon aiheena oli
kielen kompleksisuus eli monimutkaisuus.
Leealaura Leskelä kertoi siitä,
miten selkokieli määritellään eri maissa.
Hanna Westerlund esitteli selkokielen aineistoja Kielipankissa.
Tuula Puranen kertoi esimerkkejä selkokielen käytöstä.

Työpajassa keksittiin uusia tutkimuskysymyksiä,
ongelmia ja ideoita.
Näistä ideoista kehitettiin pienissä ryhmissä
tutkimussuunnitelmia.
Lähes kaikki suunnitelmat koskivat maahanmuuttajia,
jotka opiskelevat suomen kieltä. 

Tällaisia aiheita suunnitelmissa haluttiin tutkia:
– millaisia kielen ymmärtämisen ongelmia on olemassa
– mitä selkokieli on
– millaisia selkokielisiä materiaaleja lukutaidoton ihminen tarvitsee
– millaista sanastoa selkokielessä pitää käyttää
– millaisia tutkimusmenetelmiä on olemassa ja miten niitä kehitetään
– miten suomalaisten kielitietoisuutta parannetaan

Toivottavasti mahdollisimman moni suunnitelma
muuttuu tutkimushankkeeksi!

Seuraavan Klaara-pajan aihe on ”Ymmärretäänkö selkokieltä?”
Se pidetään Helsingissä 15.2.2019.
Tämä työpaja on jo täynnä.
Lue lisää tietoa muista Klaara-työpajoista. 
Tervetuloa mukaan!