Tutkimushankkeita valmistelevien työpajojen sarja keväällä 2019

Klaara-verkosto järjesti vuonna 2019 Helsingissä yhdeksän työpajan sarjan, jossa selkokielen tutkimusta lähestyttiin eri näkökulmista. Tämän Koneen Säätiön rahoittaman valmisteluhankkeen tavoite oli ideoida ja käynnistää uusia monitieteisiä selkokielen tutkimushankkeita. Työpajoihin osallistui yhteensä yli sata eri alojen tutkijaa, selkokielen toimijaa ja tarvitsijaa sekä sidosryhmien edustajaa. Palautteiden perusteella työpajat koettiin onnistuneiksi. Pajoissa käytiin runsaasti keskustelua selkokielen tutkimuksen tarpeesta ja määriteltiin selkokieleen liittyviä tutkimuskysymyksiä. 

Työpajojen yhteenvedot:
Työpaja 1. Mitä on selkokieli? Katso yhteenveto.
Työpaja 2. Ymmärretäänkö selkokieltä? Katso yhteenveto.
Työpaja 3. Miten visuaaliset ja multimodaaliset keinot tukevat selkotekstin ymmärtämistä? Katso yhteenveto.
Työpaja 4. Säästöä vai kustannuksia – vai voisiko selkokielellä tehdä rahaa? Katso yhteenveto.
Työpaja 5. Selkokielestä kansalaistaito? Katso yhteenveto.
Työpaja 6. Miten selkokieltä puhutaan?  Katso yhteenveto.
Työpaja 7. Millaista selkokielen pitäisi olla?  Katso yhteenveto.
Työpaja 8. Selkokieli ja saavutettava palvelumuotoilu. Katso yhteenveto.
Työpaja 9. Jatkokeskustelu tutkimushankkeista. Katso yhteenveto.

Etsitkö sopivaa tutkimusideaa opinnäytteeseen tai tutkimushankkeeseen? Työpajoissa syntyneitä tutkimusideoita pääset katsomaan tässä.

Lue lisää vuoden 2019 valmisteluhankkeesta ja sen pitkän aikavälin tavoitteista tästä.

Lisätietoja työpajahankkeen vetäjiltä: ulla.vanhatalo@helsinki.fi, leealaura.leskela@kvl.fi, camilla.lindholm@helsinki.fi, eliisa.uotila@kvl.fi