Tutkimushankkeita valmistelevien työpajojen sarja keväällä 2019

Klaara-verkosto järjesti vuonna 2019 Helsingissä yhdeksän työpajan sarjan, jossa selkokielen tutkimusta lähestyttiin eri näkökulmista. Tämän Koneen Säätiön rahoittaman valmisteluhankkeen tavoite oli ideoida ja käynnistää uusia monitieteisiä selkokielen tutkimushankkeita. Työpajoihin osallistui yhteensä yli sata eri alojen tutkijaa, selkokielen toimijaa ja tarvitsijaa sekä sidosryhmien edustajaa. Palautteiden perusteella työpajat koettiin onnistuneiksi. Pajoissa käytiin runsaasti keskustelua selkokielen tutkimuksen tarpeesta ja määriteltiin selkokieleen liittyviä tutkimuskysymyksiä. 

Työpajojen yhteenvedot:

Työpaja 1. Mitä on selkokieli? Katso yhteenveto tästä.

Työpaja 2. Ymmärretäänkö selkokieltä? Katso yhteenveto tästä.

Työpaja 3. Miten visuaaliset ja multimodaaliset keinot tukevat selkotekstin ymmärtämistä? Katso yhteenveto tästä.

Työpaja 4. Säästöä vai kustannuksia – vai voisiko selkokielellä tehdä rahaa? Katso yhteenveto tästä.

Työpaja 5. Selkokielestä kansalaistaito? Katso yhteenveto tästä.

Työpaja 6. Miten selkokieltä puhutaan?  Katso yhteenveto tästä.

Työpaja 7. Millaista selkokielen pitäisi olla?  Katso yhteenveto tästä.

Työpaja 8. Selkokieli ja saavutettava palvelumuotoilu. Katso yhteenveto tästä.

Työpaja 9. Jatkokeskustelu tutkimushankkeista. Katso yhteenveto tästä.

Lue lisää vuoden 2019 valmisteluhankkeesta ja sen pitkän aikavälin tavoitteista tästä.

Lisätietoja työpajahankkeen vetäjiltä: ulla.vanhatalo@helsinki.fi, leealaura.leskela@kvl.fi, camilla.lindholm@helsinki.fi, eliisa.uotila@kvl.fi