Terveiset kahdeksannesta Klaara-työpajasta

Selkokielen tutkijat, opiskelijat ja asiantuntijat
osallistuivat kevään viimeiseen Klaara-työpajaan.
Työpaja oli Helsingin yliopistossa 24.5.2019.
Pajan aihe oli ”Selkokieli ja saavutettava palvelumuotoilu”.
Saavutettavassa palvelumuotoilussa
selkokielen käyttäjä on tärkein,
eli palvelu ottaa selkokielen käyttäjän huomioon.
Palvelu voi olla esimerkiksi selkokielinen nettisivu.
Selkokielisessä nettisivussa on hyvä palvelumuotoilu,
jos sitä on helppo ja mukava käyttää.

Työpajan aluksi kolme asiantuntijaa
puhui selkokielen palvelumuotoilusta.
Leealaura Leskelä kertoi selkokielen
ja palvelumuotoilun suhteesta.
Seuraavaksi Tapio Haanperä mietti,
millaisia palveluita jokaisen on helppo käyttää.
Viimeiseksi Antti Mäkipää kertoi siitä,
millaiset palvelut ovat hyviä kuuroille
eli ihmisille, jotka eivät kuule mitään.

Puheenvuorojen jälkeen pajan osallistujat juttelivat
ryhmissä hyvästä ja huonosta palvelumuotoilusta.

– Löytääkö selkokieltä käyttävä ihminen
selkokieliset nettisivut helposti?
– Onko hänen helppo käyttää nettisivuja?
– Miten selkokielen käyttäjät voivat auttaa
hyvien palveluiden suunnittelussa?
– Uskaltavatko kaikki käyttää selkokielisiä palveluita?

Seuraavaksi osallistujat puhuivat pienissä ryhmissä
siitä, millaisia tutkimuksia he voisivat tehdä.

Ryhmät keksivät monta asiaa,
joita pitäisi tutkia:

– Kannattaako tutkijoiden ottaa selkokielen käyttäjät
mukaan palveluiden parantamiseen?
– Miten selkokielen käyttäjät
osaavat käyttää jotakin nettisivua?
– Onko nettisivu hyvä vai huono?
– Miten nettisivu vaikuttaa sen käyttäjän
elintoimintoihin eli esimerkiksi sydämen lyöntiin?
– Miten palveluiden parantamiseen
löydetään uusia tapoja?
– Lukutuet auttavat ihmisiä lukemaan.
Antavatko he ihmisille tietoa selkokielestä?

Kevään aikana Klaara-pajoihin osallistui paljon ihmisiä,
jotka ovat kiinnostuneita selkokielestä.
He pohtivat selkokieltä monesta eri näkökulmasta
ja keksivät uusia tutkimusideoita.

Kiitos kaikille, jotka osallistuivat pajoihin!

Yhdeksäs Klaara-työpaja on 16.8.2019.

Lisää tietoa työpajoista saat täältä.

Nämä terveiset kirjoitti Ella Airaksinen,
joka on Selkokeskuksessa harjoittelijana.