Tietoa vuoden 2022 tapahtumista Selkokielen ytimessä -hankkeessa

Selkokielen ytimessä -hanke on Koneen Säätiön rahoittama  selkokielen tutkimushanke.

Tapahtumat ovat avoimia kaikille selkokieltä tutkiville ja tutkimuksesta kiinnostuneille – tervetuloa mukaan!

  1. Kansainvälisen selkokielen päivän yleisötilaisuus ”Selkokielen opetus” 30.5.2022 Helsingin yliopiston Tiedekulman kanavalla. Lisätiedot ja linkki videolähetykseen tulevat verkoston etusivulle keväällä 2022.
  2. Mediatekstityöpajat. Hanke piti vuosina 2020 ja 2021 yhteensä 11 vapaamuotoista työpajaa, joissa ideoitiin ja työstettiin selkokieleen ja sen tutkimukseen liittyviä kirjoituksia julkiseen keskusteluun, erityisesti sanoma- ja aikakauslehtiin. Vuonna 2022 pajoja pidetään harvennetulla aikataululla. Lisätietoa vuoden 2022 pajoista alkuvuodesta. –  Usein ajatellaan, että ”tähänkin pitäisi jonkun reagoida”. Pajoissa on mahdollisuus reagoida!
  3. Hankkeen puitteissa jaetaan vuosina 2020–2022 muutamia 3000 euron artikkelipalkkioita selkokieltä käsitteleville eri tieteenalojen tutkimuksille. Palkkio kannustaa selkokieleen liittyvien pienten tutkimushankkeiden ja pilottien tekemiseen (ei korvaa apurahaa). Palkkio voidaan antaa myös graduun pohjautuvaan tieteelliseen artikkeliin. Palkittavat artikkelit on julkaistava vertaisarvioidulla tieteellisellä kanavalla ja tulokset on myös yleistajuistettava. Jos tieteellinen julkaisu on englanniksi, edellytetään päätulosten lyhyttä yleistajuista esittelyä (esim. blogiteksti) suomeksi. Palkkiot myöntää toimikunta, jossa on tämän hankkeen tutkijoiden (Ulla Vanhatalo, Eliisa Uotila ja Leealaura Leskelä) lisäksi selkokielen neuvottelukunnan puheenjohtaja Ulla Tiililä. Tarvittaessa konsultoidaan muita asiantuntijoita. Palkkioita voi hakea artikkeleille, jotka saavat julkaisupäätöksen aikaisintaan vuonna 2020. Yhdelle  tutkijalle voidaan myöntää palkkio enintään kahdesta artikkelista. Palkkioita myönnetään hakemisjärjestyksessä niin kauan kuin rahaa riittää.  Palkkiosta maksetaan vero ja työeläkemaksu. Hakemukset ja kopio julkaisupäätöksestä osoitteeseen ulla.vanhatalo@helsinki.fi . Tiedot myönnetyistä palkkioista julkaistaan tässä. – Tietoja päivitetty 22.4.2022.

Helsingin ulkopuolelta tulevat voivat hakea hankkeen tapahtumiin matkakulukorvausta.

Hankkeen toimintaan kuuluu myös Klaara-verkoston koordinointi. Hanke on tiiviisti mukana verkoston toiminnassa, kuten opinnäytepajojen järjestämisessä ja Klaara-blogin ylläpidossa.