Yhteenveto kolmannesta työpajasta selkokielellä

Selkokielen tutkijat, opiskelijat ja asiantuntijat
tapasivat toisessa yhteisessä työpajassa.
Toinen työpaja järjestettiin Helsingin yliopistossa 1.3.2019.
Työpajan nimi oli
“Miten visuaaliset ja multimodaaliset keinot
tukevat selkotekstin ymmärtämistä?”
Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi eleet ja ilmeet,
ääni ja kuvat, jotka tukevat kielen ymmärtämistä.

Työpajassa oli seitsemän lyhyttä puheenvuoroa.
Kaisa Kaatra kertoi, millaisia selkojulkaisun kuvan ja taiton
periaatteita on olemassa.
Jaana Teräväinen kertoi, mitä Leija-lehden lukijat
ajattelevat lehden taitosta ja kuvista.
Pälvi Tammi puhui kuvan ja tekstin yhteydestä
Ylen selkouutisissa.
Timo Övermarkin aiheena oli
ääni, kuva ja teksti Papunetin verkkomateriaaleissa.
Tuomo Hiippala esitteli tekstin visuaalisuuden tutkimusta
eli sitä, miten tekstin kuvalliset ominaisuudet vaikuttavat ymmärtämiseen.
Zita Kóbor-Laitinen kertoi Humanistisen korkeakoulun tutkimushankkeista.
Arja Karhumaa puhui siitä,
miten lukemiseen vaikuttaa se, miltä teksti näyttää.
Hän kysyi: Voiko tekstiä lukea ilman että lukee sitä?

Puheenvuorojen jälkeen tutustuimme
erilaisiin selkoaineistoihin pienissä ryhmissä.
Miten eri tavoilla kuva ja ääni voivat tukea tekstin ymmärtämistä?
Ryhmissä käytiin innokasta keskustelua
ja arvioitiin erilaisia aineistoja.

Iltapäivällä jatkoimme ryhmätöitä.
Ryhmissä teimme tutkimussuunnitelmia.
Esimerkiksi näitä asioita pitäisi Suomessa tutkia lisää:

– Miten ymmärtämistä auttaa se, että jokin asia on tuttu?
– Miten ennakko-odotukset vaikuttavat ymmärtämiseen?
– Ymmärtävätkö selkokieltä tarvitsevat ihmiset eri tavoilla
vai samalla tavalla kuvia?
– Onko liikkuva kuva kuten esimerkiksi video
ymmärrettävä selkolukijalle?
– Miten videokuvan nopeuttaminen ja hidastaminen
vaikuttavat ymmärtämiseen?
– Miten ymmärtämiseen vaikuttaa se,
jos sama sisältö on puhuttuna, kuvana ja tekstinä?
– Millaisia kuvasymboleja selkokielen käyttäjät itse tuottaisivat?

Seuraavan Klaara-pajan aihe on
“Säästöä vai kustannuksia – vai voisiko selkokielellä tehdä rahaa?”.
Se pidetään Helsingissä 15.3.2019.

Lisää tietoa muista Klaara-työpajoista tästä.

Tervetuloa mukaan!