Harjoituksia ym. opiskelumateriaalia

Amarres
Oppimateriaalia ja harjoituksia Opetushallituksen sivuilla.

Apprendre le Français en ligne
“Boîte à outils” : vocabulaire, grammaire, dictionnaires, outils d’évaluation…
Tout ce qui peut vous aider à développer vos compétences en langue.
Starsbourgin yliopiston linnkilista.

BBC Languages – Learn French
Monipuolista opiskelumateriaalia sekä alkeis- että hieman edistyneemmälle tasolle. Sivulla on myös testi, jonka avulla voi valita sopivaa materiaalia.

Civilisation française
Ranskalaista kulttuuria edistyneemmille, myös erityisalojen sanastoa.

Euromobil
Vaihto-opiskelua tukeva multimediapohjainen kielenoppimisohjelma, jonka voi ladata omalle koneelleen.

French Grammar Central
Kielioppisääntöjä sekä niihin sopivia tehtäviä. Erittäin kattava ja perusteellinen opas.

French4fun.net
Lisää materiaalia Imagiers.netin tuottajilta. Perussanaston opiskelua video- ja audiomateriaalin avulla.

Goethe-test
Goethe-Verlag
in ilmaisia sanastotestejä sekä alkeis- että edistyneemmälle tasolle. Apukielenä suomi.

Imagiers.net
Uusi, kokonaan ilmainen materiaali, joka on ranskanopettajien vieraiden kielten opiskeluun kehittämä. Päätavoitteena on kehittää opiskelijan sanallista kenttää ja suoda oppilaalle mahdollisuus parantaa sanojen ja ilmaisujen ääntämistä. Myös kielioppiharjoituksia. Niille, jotka ovat jo edistyneemmällä tasolla, on haastatteluja/omakuvia ranskalaisista taiteilijoista ja persoonista.

La Grammaire Interactive
Kielioppiharjoituksia ja aakkosellinen hakemisto kielioppi- ja oikeinkirjoitusasioista.
Softissimo

Le point du FLE
Yhteen koottuna internetistä löytyvää, ilmaista materiaalia ranskan opiskeluun.

Seagull Tandem
The SEAGULL-projekti pyrkii tukemaan tandem-opiskelua erilaisin tavoin. SEAGULL tulee sanoista Smart Educational Autonomy through Guided Language Learning. Sivusto tarjoaa eri teemoihin liittyviä aineistoja: mm. kuvia, harvinaista sanastoa ja kielioppirakenteita.  Materaalit ovat kielten ammattilaisten laatimia. Tarjolla on myös didaktista ja kielellisiin ilmiöihin liittyvää neuvontaa.

Voie Expresse
Suomenkielinen, lähes kaikenkattava sivusto kielen eri osa-alueista.