Farmasian

Svenska för farmacistuderande
Virtuaalikielikeskuksen materiaalia, joka soveltuu myös itseopiskeluun.

Apoteket
Apoteket AB, Ruotsi.

Läkemedelsvärlden
Läkemedelsvärlden ges ut av Apotekarsocieteten – en fristående, ideell organisation som verkar för ökad kunskap om läkemedel.

1177.se
Information, rådgivning och tjänster inom hälsa och vård. En nationell tjänst från Sveriges landsting och regioner.

Läkemedelsportalen FASS.se
FASS, förkortning för Farmaceutiska Specialiteter i Sverige, är en sammanställning av läkemedelfakta från läkemedelsindustrin till olika förskrivare av läkemedel.

Läkemedelsvärket
Läkemedelsvärket är den svenska myndighet som ansvarar för godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, kosmetika och medicintekniska produkter.

Medicin & hälsa
Forskning.se är en webbplats för forskningsinformation. Här hittar du länkar och nyheter som rör forskning inom medicin och hälsa.