Lukeminen ja kirjoittaminen

Bukvograd – kirjainkaupunki
tutustuttaa käyttäjänsä kyrilliseen aakkostoon, harjoituttaa ja vahvistaa lukutaitoa sekä antaa valmiuksia puhua ja kirjoittaa venäjää. Verkkomateriaali sopii  venäjän kielen esittelymateriaaliksi  sekä kontaktiopetuksen että verkko-opetuksen tarpeisiin, opetusryhmien ja itsenäisen opiskelun tueksi, kerhomateriaaliksi, eriyttämiseen sekä opettamisen tueksi.

Kyrilliikka Windows-ympäristössä
Näille sivuille tulevat ohjeet perustuvat Timo Hulkan kokemuksiin Kyrilliikka tekstinkäsittelyssä ja Kyrilliikka Windows-ympäristössä -kursseista, joita hän on usean vuoden ajan pitänyt Turun yliopiston venäjän kielen ja kulttuurin opiskelijoille. Tavoitteena on, että näiden ohjeiden perusteella kohtalaiset atk-taidot omaava opiskelija ymmärtäisi kyrillisten merkkien ongelmaan liittyvät taustat sekä pystyisi itsenäisesti ratkaisemaan ongelmallisia tilanteita.

Opi venäjän aakkoset 30 minuutissa!
Totuuden nimessä läheskään kaikki meistä eivät niitä puolessa tunnissa opi, mutta sillä päästään hyvään alkuun ja opitaan jo siinä ajassa huomaamaan, miten paljon tuttuja sanoja venäjän kielestä kyrillisten kirjainten takaa paljastuu.

Translit.ru

Venäläiset aakkoset
Voit kuunnella miten kukin aakkonen äännetään, oppia miten se kirjoitetaan, ja harjoitella kumpaakin taitoa.

Venäjän kirjoittaminen tietokoneella
Venäläisen Windows-standardin mukainen näppäinjärjestys tuottaa monille vaikeuksia. Eräs ratkaisu ongelmaan on slavistiikan ja baltologian laitoksella kehitetty erityinen RuSlav-niminen näppäinjärjestys, jossa suomen a-kirjaimen kohdalla on venäjän a-kirjain, suomen b-kirjaimen kohdalla venäjän б jne. Näiltä sivuilta löydät RuSlav-näppäinjärjestyksen kuvauksen ja asennusohjeet.