Valtiotieteellinen

ORDBÖCKER

EU-ordlista

Finanslexicon

Ordlistor över olika teman

Parlamentarisk ordbok

Språkrådets lexikon

RADIO OCH TV

Axess
Axess erbjuder aktuell svensk och internationell idédebatt inom samhällsvetenskap och humaniora. Axess TV sänder program inom kultur, samhälle och vetenskap. Utbudet består av egenproducerade program och utvalda internationella produktioner.

Spotlight online
Ett debatterande samhällsprogram.  Åsikten bryts mot varandra. Publiken ges tillfälle att omvärdera eller stärka sina egna åsikter.  T.ex. “Vem skall hjälpa knarkarna?” (2006),  “Byapolitik eller kommunpolitik?” (2005).
Längd: ca. 25 min.
Svenska YLE.

Sveriges radio

Svensk TV

Svenska YLE

Universitets-TV
Webb-tv från Göteborgs universitet. Tv-reportage om aktuell forskning och utbildning: humaniora, konst, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap.
Göteborgs universitet.

Sveriges Utbildningsradio UR
Under ämnet samhälle hittar du artiklar och intervjuer som bland annat tar upp ämnen som genus, mänskliga rättigheter och religion.

Vetenskap
Tieteellisen keskusteluohjelman sivut, voi katsoa menneitä jaksoja ja muutakin materiaalia. Vaihtuvat asiantuntijat keskustelevat studiossa omasta tutkimuksestaan.  Esim. yhteiskuntatieteisiin liittyviä aiheita.
Utbildningsradion, Ruotsi.

SAMHÄLLET

Demokratins framväxt 1: 150 år representativt folkvärde
Kortfilmerna med temat Demokratins framväxt beskriver hur Finlands representativa demokrati har utvecklats från Borgå lantdag till nutid. Filmerna presenterar platser, byggnader och monument som framför allt åskådliggör hur det regelbundna riksdagsarbetet har pågått oavbrutet allt sedan 1863.

Folkpensionsanstalten

Portal om Norden

Riksdagen

Riksdagen: Webb-TV
Alla kammarens sammanträden och de flesta av utskottens öppna utfrågningar direktsänds via webb-tv. De går även att se i efterhand via webb-tv-arkivet.
Sveriges riksdag

Socialvetenskap

Statsrådet

Ur.se – Samhällskunskap
Radio- ja tv-ohjelmia erilaisista aiheista. Osaan saa tekstityksen, osaa ei voi katsoa Ruotsin ulkopuolella.

STATISTIK

Statistikcentralen (Finland)

Statistiska centralbyrån (Sverige)

TIDNINGAR

Dagens Industri (ekonomi)

Dagens Nyheter

Hufvudstadsbladet

Socialpolitik

Svenska Dagbladet

Tidningar från hela världen

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Högskoleverket i Sverige

ÖVNINGAR

Språknät