Salitenteistä etätenteiksi

Vinkkejä:

  • HY:n yliopistopedagogiikan keskuksen ohjeita: Miten muuttaa kurssi ja opetus etä- ja verkko-opetukseksi Moodlea hyödyntämällä: pedagogiset perusohjeet yliopiston opettajille
  • Tentti toteutetaan etätenttinä, mutta se on aikaisemmin pidetty sähköisenä salitenttinä (Safe Exam Browser -rajauksella):Tarkastele aikaisempia tenttisuorituksia. Katso niiden suoritusaikoja salitenteissä. Klikkaa tenttiä > ”Suorituskertoja” > Suorituskerran kesto -sarakkeesta näette, kuinka kauan salitenttijät ovat tentissä aikaa käyttäneet. Jos tenttiaikaan nähden aikaa on käytetty vähän, vertaamalla aikoja tentin kysymyksiin, määriin ja sisältöihin kohdassa ”Muokkaa tenttiä”, saat kokonaiskuvan siitä, miten paljon kysymyksiä tarvitaan, että etätentin vastaamisessa aika kuluu itse kysymysten parissa.
  • Koska materiaalin ja verkon käyttö on mahdollista, tenttikysymykset voivat olla sellaisia, jossa pyydetään analysoimaan esim, tentin teemoja sisältäviä verkkomateriaalia. Sen perusteella opiskelijan tulee tehdä analyysi verkkosisällöstä. Tällöin hyödynnetään olemassa olevaa julkista tietoa, mistä pitää osata tehdä omat päätelmät.
  • Kannattaa huomioida kurssin tutkintovaatimukset (tentin kesto ja hyväksymisrajat) ja toimia niiden puitteissa.