Den nya versionen av Moodle ger innovationer i forumet

Moodle kommer att uppgraderas den 23.-24. juni 2020. Under den här tiden är Moodle stängd och man kan inte logga in.

Den nya versionen 3.8 av Moodle kommer att lanseras den 24 juni 2020. Uppdateringen kommer med ett antal nya funktioner, särskilt för forumet.

Forum

En sammanfattande rapport (summary report) ger en översikt över alla deltagare och deras aktiviteter i forumet. Vyn listar till exempel antalet diskussioner som startats, antalet meddelanden, tiden för det sista meddelandet och antalet tecken och ord för varje deltagare. Vyn kan filtreras med en begränsad tidsperiod eller med grupper.

Genom bedömningen av hela forumet (whole forum grading) kan läraren, förutom de enskilda inläggen, bedöma varje studentens aktivitet på forumet i sin helhet. Användargränssnittet för funktionen liknar till stor del bedömningen av Moodle’s inlämningsaktivitet.

Den nya exportfunktionen låter dig ladda ner hela eller mer begränsat innehåll i forumet i olika format.

Spela in ljud och video

En ny funktion som har lagts till i Moodle är direktinspelning av video- och ljud, som till exempel kan användas för att snabbt ge feedback till studenter och låta studenterna skicka feedback. Dessa funktioner finns överallt i Moodle, där textredigeraren är aktiverad. Längden på inspelningen är begränsad till 2 minuter. Syfte med det här är att begränsa fyllandet av Moodles lagringskapacitet och att rikta lagring av längre inspelningar till tjänster som Unitube eller OneDrive vilka är ämnade för ändamålet. Inspelarna brukar användarens mikrofon eller kamera och fungerar till exempel via smarttelefonens web-läsare.

Emojis

Emojis kan nu också läggas till allt innehåll. Emoji-ikonen finns både bredvid meddelandefältet och i standard Atto-redigeraren.

Ta kontakt

 • Du kan fråga och ge feedback om uppdateringen till moodle@helsinki.fi
 • Fler instruktioner: Lärarguide, Opettajan Moodle-opas (på finska) & MoodleDocs (på engelska)
 • Se kommande Moodle utbildningar i SAP Suffeli.

KOM OCH STÄDA I MOODLE!

Moodle-serverns kapacitet är låg, men den nya servern förbättrar situationen den 24. juni 2020. Vi ber er alla att rensa upp kurserna. Genom att städa kurserna försäkrar vi oss om att vi klarar oss tills den nya servern anländer och att onödigt material inte flyttar till Moodles nya hem. På servern är det främst kursområden, säkerhetskopior av kursområden, stora bilagor och videor som tar utrymme.

Kursområden

Det snabbaste sättet att utföra städningen är att ta bort onödiga kursområden. Du kan informera oss om onödiga kursområden på moodle@helsinki.fi. Skicka oss adressen till ditt kursområde. Efter det kan vi gå vidare med borttagningen. För att få adressen till ditt kursområde skall du gå till kursens hemsida och kopiera adressen från adressfältet i din webbläsare.

Säkerhetskopior

Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina kurser och sparar dem utanför Moodle, till exempel på en extern lösenordsskyddad hårddisk. När du har säkerhetskopierat och sparat den utanför Moodle skall du ta bort säkerhetskopian så att den inte tar onödig plats i Moodle. Instruktioner för att ta bort en säkerhetskopia:

 1. Klick på kugghjulet (åtgärdsmenyn) på kursens hemsida.
 2. Välj ”Återställ”.
 3. Gå genom säkerhetskopior i ”Område för säkerhetskopiering av kurser” och ”Område för privat säkerhetskopiering för användare”.
 4. Klick på ”Administrera säkerhetskopierade filer” under det området där du vill radera säkerhetskopian.
 5. Klick på säkerhetskopias namn.
 6. Se till att säkerhetskopian kan tas bort och klick på ”Ladda ner” för att ladda ner kopian utanför Moodle.
 7. Klick på ”Radera”.
 8. Klick på ”OK”.
 9. Klick på ”Spara ändringarna”.

Stora bilagor

Du kan ta bort stora bilagor och mappar huvudsakligen direkt från kursen hemsida, dit filerna oftast har placerats. Instruktioner för att ta bort filer och mappar:

 1. Se till att redigeringen av kursen är på genom kugghjulet (åtgärdsmenyn).
 2. Klick på ”Redigera” efter det objektet du vill radera.
 3. Välj ”Radera”.
 4. Klick på ”Ja”.

Du kan också förminska filer innan du importerar dem till Moodle. Detta försnabbar användarupplevelsen och minskar storleken på kursen. Spara till exempel presentationer i PDF-format och förminska storleken på stora bilder. Ett enkelt sätt att förminska flera bilder samtidigt i Windows är att skicka bilderna till dig själv med Windows e-postfunktion: högerklicka på bilden, välj skicka och sedan e-post. Detta gör att Windows automatiskt kan erbjuda webanpassade storleksalternativ.

Videor

Videofiler bör lagras i universitetets egen Unitube-Lataamo -tjänst (lataamo.helsinki.fi) eller i en annan molntjänst. Videor från dessa tjänster kan kopplas direkt till Moodle. Instruktioner för att länka videor till Moodle från Unitube: Publicera en video från HU-UniTube på din Moodle-kurs.

Moodle hjälper med distansundervisning

Coronavirusets inverkan på Moodle-lärplattformen

Moodle-stödgruppen övervakar Moodles kapacitet för att säkerställa att all undervisning i Moodle går som planerat och utan tekniska avbrott.  Om du planerar att göra en tentamen i Moodle för en stor grupp med över 100 studeranden, vänligen meddela oss i god tid om detta genom att skicka ett meddelande till moodle@helsinki.fi. Om dina tentamen använder sig av examenstjänstpersonalens (tenttipalvelu) hjälp, vänligen informera servicen minst fem arbetsdagar i förväg om eventuella förändringar. Tack för ditt samarbete!

Moodle som E-lärandemiljö

Moodle är en mångsidig lärningsplattform som lämpar sig för distansundervisning på många sätt. Inom Moodle kan läraren skapa uppgifter för eleverna samt ta emot och granska inlämnade arbeten. Ett antal verktyg finns tillgängliga inom Moodle, och valet av rätt verktyg beror på inlärningsmålen samt undervisnings- och inlärningsmetoderna på kursen.

Vad då för Moodle?

Nytt Moodle-område

Det finns två sätt att beställa ett nytt Moodle-kursområde:

 1. Via blanketten som finns på Moodles framsida under ”Instruktioner för lärare”. När ditt Moodle-kursområde har skapats får du ett automatiskt meddelande i din e-post, som innehåller länken till din Moodle-kurs samt instruktioner för hur du öppnar kursen för studerande.
 2. Du kan skapa ett nytt Moodle-område för ett studieavsnitt på vilket du är lärare vid courses.helsinki.fi. Då kommer studerande som är inskrivna i Oodi automatiskt att registreras in på Moodle-området. Se Instruktioner på finska eller på engelska.

Föreläsningar

Kontaktföreläsningar kan ersättas t.ex. med E-lärandematerial, artiklar eller lärouppgifter där studenten själv letar efter materialet. Studenterna kan också dela material med varandra i Moodle, t.ex. genom Forum eller Ord- och begreppslista.
Instruktioner på finska:

Instruktioner på engelska:

Andra instruktioner:

Videon

Det rekommenderas att alla föreläsningar och instruktionsvideor som du själv har skapat sätts in på Moodle via Unitube, som är den officiella videopubliceringskanalen vid Helsingfors universitet.

Instruktioner:

Inlämningsuppgifter t.ex. sammanfattningar och uppsatser

Med Moodles verktyg Inlämningsuppgift kan läraren ge studerande uppdrag och studerande kan lämna in uppgifter. Läraren kan också granska uppgifterna och ge feedback via Moodle.

Tentamina

Tänk på om du kunde ersätta en övervakad klassrumstentamen med en uppsats eller en så kallad hem- /materialtentamen, där studeranden kan använda material och Internet som litteratur. I så fall, försök skapa frågor som tillämpar och bearbetar kunskap i stället för att memorera detaljer. En tentamen i Moodle kan skapas på två sätt: med inlämningsuppgift och test.

Inlämningsuppgift

Uppsatser, tentamina och andra former av inlämningsuppgifter där studenten skickar in en uppgift skriftligen, rekommenderas att göras med Moodles Inlämningsuppgift-verktyg, I inlämningsuppgifter är det också möjligt att skicka inlämningarna till Urkund plagieringsgranskningstjänsten.

Test

När du vill randomisera eller variera frågor som studerande besvarar i tentamen, är det bästa sättet att använda Moodles Test-verktyg. Skapa först frågorna i deras relevanta kategori inom Moodle-områdets frågebank. Sedan kan du skapa själva testaktiviteten och lägga in frågor från frågebanken. Testfrågorna kan slumpmässigt lottas ut för varje studerande för att variera de frågor de får. Med Test-verktyget kan du också skapa många andra typer av frågor som Moodle granskar och poängsätter automatiskt, inklusive flervalsfrågor, ordmatch eller öppningsfrågor. Testerna är vanligtvis tidsbegränsade så, att då testet är över kommer frågorna att stängas och de förblir inte längre synliga för studerandena. Ställ in tentamens inlämningstid om möjligt i en flexibel period så att t.ex. ett två timmars test kan besvaras när som helst inom sex timmar.

Tentamen för över 100 studenter

 • Låt oss veta om datum och tid för de stora tentamen i Moodle, helst tre dagar i förväg, via e-postadressen moodle@helsinki.fi. Vänligen inkludera en länk till tentamen i Moodle. Moodle-stödet kan sedan hjälpa dig om att säkerställa att Moodle-servern har tillräcklig kapacitet.
 • Informera studeranden att när testen påbörjar kan det finnas en trafikstockning i Moodle. I det här fallet bör studeranden vänta några ögonblick och sedan uppdatera webbläsaren för att ladda om testsidan. Undvik problem genom att göra inloggningen gradvis, t.ex. genom efternamn.
 • Om möjligt ställ tentamen in så att den är tillgänglig i flera timmar och begränsa sedan tidsramen för besvarandet.
 • Informera studeranden om att de bör prioritera att göra tentamen med en dator snarare än med en mobil enhet.

Andra möjligheter för E-tentamen

Kommunikation och online diskussioner i Moodle

Du kan använda Nyheter-forumet i Moodle när du snabbt behöver kommunicera något till studerande som redan finns på Moodle-området. Nyheter-forumet skickar ett epostmeddelande till studerandena. Observera att studerande inte kan svara på meddelande i Moodles Nyheter-område. Om du vill skicka ett meddelande till dina studerande via Moodle, så att dom också kan svara, använd Forum-verktyget och skapa ett diskussionsforum åt kursen.

Grupparbete

För att använda verktygen i Moodle som fungerar med gruppinställningar måste du först skapa grupperna i Moodle. Efter detta kan du använda de skapade grupperna till exempel för:

 • Gruppdiskussioner
 • Chat
 • Skicka en gruppuppgift genom inlämningsuppgift
 • Wiki, t.ex. för att skapa ett grupparbete – men observera att endast en person kan redigera wikin åt gången

Instruktioner på finska:

Instruktioner på engelska:

Andra möjligheter:

Mer information

Support

Kom till Moodle skolningar på våren 2020

Moodle- & MOOC-klinik – Kom och bygg din egen kurs:

Närmare information och anmälningar i SAP Suffeli http://www.helsinki.fi/utbildningskalender.

Moodle grunderna på finska/engelska och avancerade Moodle/MOOC temakurser (på finska), se här.

Om du vill ha Moodle/MOOC skolning på svenska eller i något annat ämne, ta gärna kontakt moodle@helsinki.fi.

Moodle uppdateras den 27. December 2019

Moodle kommer att uppgraderas till 3.7 version den 27. december 2019, mellan kl. 8-16. Under den här tiden är Moodle stängd och man kan inte logga in. Uppdateringen kanske inte tar hela dagen, men tiden är reserverad på grund av eventuella problem.

Nya egenskaper i version 3.7

 • Forum: direkt redigering av diskussioner, lägg diskussioner till favoriter och sortera diskussioner.
 • Forum: Lärare kan lägga till ett privat svar i ett forum och kan låsa diskussioner manuellt.

 • Meddelanden: Förbättrad gränssnitt och egna privata utrymmen.
 • Meddelanden: Lärare kan radera gruppernas konversationer.

 • Inlämningsuppgift: Studenter och lärare kan radera inlämningsfiler.
 • Tester: Ändra dig och ta bort ditt val i flervalsfrågor med ett rätt svar.
 • Säkerhetskopior: Säkerhetskopiera asynkront i bakgrunden medan du gör andra uppgifter.
 • Läs mera om Moodle 3.7 nya egenskaper (på engelska).

Andra ändringar i standardinställningarna

 • Kursinställningar: I nya kurser dolda sektioner är osynliga för studenter.
 • Vitsord: Som standard visas i rapportern för användare  bara vitsord- och feedbackkolumner.
 • Workshop: Studenter kan inte se namnen på författare och granskare, dvs. granskningen är helt anonym.

Ta kontakt

 • Du kan fråga och ge feedback om uppdateringen till moodle (ät) helsinki.fi
 • Fler instruktioner: Lärarguide, Opettajan Moodle-opas (på finska) & MoodleDocs (på engelska)
 • Se kommande Moodle utbildningar i SAP Suffeli.

God Jul och Gott Nytt År 2020!

Med vänliga hälsningar,
Moodle Team
Undervisningsteknologiservicen
Helsingfors universitet