Moodle hjälper med distansundervisning

Moodle som E-lärandemiljö

Moodle är en mångsidig lärningsplattform som lämpar sig för distansundervisning på många sätt. Moodle fungerar både som stöd för närundervisning som för distansstudier och i blandade lärmiljöer.

Moodle erbjuder möjlighet till flexibel undervisning och flexibla studier, eftersom undervisningen inte behöver vara bunden till ett visst klockslag och föreläsningssal.

Inom Moodle kan läraren skapa uppgifter för eleverna samt ta emot och granska inlämnade arbeten. Ett antal verktyg finns tillgängliga inom Moodle, och valet av rätt verktyg beror på inlärningsmålen samt undervisnings- och inlärningsmetoderna på kursen.

Vad då för Moodle?

Nytt Moodle-område

Det finns två sätt att beställa ett nytt Moodle-kursområde:

 1. Via blanketten som finns på Moodles framsida under ”Instruktioner för lärare”.
 2. Du kan skapa ett nytt Moodle-område för ett studieavsnitt på vilket du är lärare vid courses.helsinki.fi. Då kommer studerande som är inskrivna i Oodi automatiskt att registreras in på Moodle-området. Se Instruktioner på finska eller på engelska.

När ditt Moodle-kursområde har skapats får du ett automatiskt meddelande i din e-post, som innehåller länken till din Moodle-kurs samt instruktioner för hur du öppnar kursen för studerande.

Föreläsningar

Kontaktföreläsningar kan ersättas t.ex. med E-lärandematerial, artiklar eller lärouppgifter där studenten själv letar efter materialet. Studenterna kan också dela material med varandra i Moodle, t.ex. genom Forum eller Ord- och begreppslista.

Instruktioner på finska:

Instruktioner på engelska:

Andra instruktioner:

Videon

Det rekommenderas att alla föreläsningar och instruktionsvideor som du själv har skapat sätts in på Moodle via Unitube (den officiella videopubliceringskanalen vid Helsingfors universitet).

Instruktioner:

Inlämningsuppgifter t.ex. sammanfattningar och uppsatser

Med Moodles verktyg Inlämningsuppgift kan läraren ge studerande uppdrag och studerande kan lämna in uppgifter. Läraren kan också granska uppgifterna och ge feedback via Moodle.

Tentamina

Tänk på om du kunde ersätta en övervakad klassrumstentamen med en uppsats eller en så kallad hem- /materialtentamen, där studeranden kan använda material och Internet som litteratur. I så fall, försök skapa frågor som tillämpar och bearbetar kunskap i stället för att memorera detaljer. En tentamen i Moodle kan skapas på två sätt: med inlämningsuppgift och test.

Det är också möjligt att skicka inlämningarna till Ouriginal (Urkund) plagieringsgranskningstjänsten.

Se också: Hurdan är bra distanstentamen

Inlämningsuppgift

Uppsatser, tentamina och andra former av inlämningsuppgifter där studenten skickar in en uppgift skriftligen, kan läräre göra med Moodles Inlämningsuppgift-verktyg.

Test

När du vill randomisera eller variera frågor som studerande besvarar i tentamen, är det bästa sättet att använda Moodles Test-verktyg. Skapa först frågorna i deras relevanta kategori inom Moodle-områdets frågebank. Sedan kan du skapa själva testaktiviteten och lägga in frågor från frågebanken. Testfrågorna kan slumpmässigt lottas ut för varje studerande för att variera de frågor de får.

Med Test-verktyget kan du också skapa många andra typer av frågor som Moodle granskar och poängsätter automatiskt, inklusive flervalsfrågor, ordmatch eller öppningsfrågor.

Testerna är vanligtvis tidsbegränsade så, att då testet är över kommer frågorna att stängas och de förblir inte längre synliga för studerandena. Ställ in tentamens inlämningstid om möjligt i en flexibel period så att t.ex. ett två timmars test kan besvaras när som helst inom sex timmar.

Tentamen för över 100 studenter

 • Informera studeranden att när testen påbörjar kan det finnas en trafikstockning i Moodle. I det här fallet bör studeranden vänta några ögonblick och sedan uppdatera webbläsaren för att ladda om testsidan. Undvik problem genom att göra inloggningen gradvis, t.ex. genom efternamn.
 • Om möjligt ställ tentamen in så att den är tillgänglig i flera timmar och begränsa sedan tidsramen för besvarandet.
 • Informera studeranden om att de bör prioritera att göra tentamen med en dator snarare än med en mobil enhet.

Andra möjligheter för E-tentamen

Kommunikation och online diskussioner i Moodle

Du kan använda Nyheter-forumet i Moodle när du snabbt behöver kommunicera något till studerande som redan finns på Moodle-området. Nyheter-forumet skickar ett epostmeddelande till studerandena. Observera att studerande inte kan svara på meddelande i Moodles Nyheter-område. Om du vill skicka ett meddelande till dina studerande via Moodle, så att dom också kan svara, använd Forum-verktyget och skapa ett diskussionsforum åt kursen.

Grupparbete

För att använda verktygen i Moodle som fungerar med gruppinställningar måste du först skapa grupperna i Moodle. Efter detta kan du använda de skapade grupperna till exempel för:

 • Gruppdiskussioner
 • Chat
 • Skicka en gruppuppgift genom inlämningsuppgift
 • Wiki, t.ex. för att skapa ett grupparbete – men observera att endast en person kan redigera wikin åt gången

Instruktioner på finska:

Instruktioner på engelska:

Andra möjligheter:

Mer information

Support

Gruppval: studerande väljer sin egen grupp

Helsingfors universitets MOOC- och Moodle-plattformer tog i samband med januari-uppdateringen en ofta önskad funktion i bruk: Gruppval. Med hjälp av Gruppval-aktiviteten kan studerande själva välja sina grupper från de grupper som läraren konfigurerat. Man kan ange den maximala deltagarmängden per grupp och tillåta studerande att gå med i flera grupper. Man kan också tillåta att studerande byter grupp senare. Man kan tänka sig många praktiska tillämpningar av gruppvalsfunktionen. Nedan presenteras tre exempel som lärare har redan använt.

Att ta i bruk gruppvalet

Skapa först de grupper som kursen behöver. Gruppvalet läggs efter detta till genom att klicka på Lägg till en aktivitet eller resurs –knappen och Gruppval.

Exempel 1: Övningsgrupper

Man kan använda aktiviteten Gruppval för att dela in studerande i övningsgrupper.

Dessa övningsgrupper kan t.ex. utnyttjas i gruppdiskussioner genom att konfigurera forumet med inställningen Skilda grupper.

Exempel 2: Kurshelheter med varierande omfattning

Läraren kan på kursområdet konfigurera kurshelheter av olika stor omfattning och göra en del av kursaktiviteterna synliga bara för dem som valt den bredare omfattningen.

Gruppval-aktiviteten visar namnen på de grupper som läraren skapat. Studerandena bör klicka på urvalsknappen i den önskade gruppen och spara valet. I exemplet har läraren lagt till två grupper på kursen för väljandet av kursens omfattning: en grupp med 3 studiepoängs- och en annan med 5 studiepoängs omfattning.

På basen av studerandenas val kan kursens aktiviteter antingen gömmas eller visas genom Begränsa inträde -inställningarna. I exemplet på bilden har läraren konfigurerat aktiviteten att vara synligt endast för dem som valt gruppen för den bredare 5 studiepoängs omfattningen.

Exempel 3: Synligheten av kursområdets sektioner

Ännu ett bra exempel är en kurs på vilken studeranden kan välja om kursens alla sektioner är synliga på en gång eller om de visas i den takt som läraren angivit.

I detta fall kan man i sektionernas Begränsa inträde -inställningar använda sig av en begränsningsgrupp där man kan fastställa flera villkor för synligheten.

Det ovan beskrivna sättet har utnyttjats på Learn Moodle Basics MOOC-kursen på adressen https://learn.moodle.net/.

Som man kan se i dessa tre exempel, kommer potentialen för att använda grupper att växa. Framförallt sparar Gruppval-aktiviteten lärarens tid eftersom studerandena själva kan dela in sig i grupper. Gruppvalet är lite enklare att handskas med än gruppnycklarna och gruppvalet kan läggas till på kursen även efter att studerandena skrivit in sig på kursområdet.

 

Ändra start- och slutdatum i dina kursinställningar

Lärare, syns inte ditt Moodle-område på Kursöversikt-sidorna? Ha du märkt att ditt Moodle-områdes slutdatum är markerat som jämt ett år efter att kursen skapats?

Kontrollera att kursens start- och slutdatum är rätt. Efter det syns kursen på rätt ställe i Kursöversikt-vyn, under någon av flikarna “Pågående”, “Kommande” och “Tidigare” – också för studenterna!

Instruktioner:

1) Gå till ditt Moodle-område.

2) Gå till ”Redigera inställningar” (uppe till höger, i kugghjulsmenyn).

3) Lägg till de korrekta datumen:

Tips:

 • Startdatumet kan t.ex. vara dagen då den första föreläsningen hålls eller då förhandsuppgiften publiceras.
 • Det lönar sig att markera slutdatumet som en dag då studenterna har avlagt också de sista uppgifterna/examina. Om läraren bedömer uppgifterna på Moodle ska slutdatumet inte infalla före bedömningen är publicerad.

4) Spara och visa.

Nu listas dina kurser rätt i kursöversiktsvyn:

Startdatum och slutdatum stänger inte Moodle-området för deltagarna. Läraren kan göra det genom att dölja kursen vid ”Kurssynlighet” under ”Redigera inställningar”. Dolda kurser syns sist under “Pågående”, “Kommande” och “Tidigare”-flikarna och länken blir grå.

När du använder lite tid till att redigera kursens startdatum och slutdatum

 • gör du det lättare att hitta Moodle-området
 • Moodle-området flyttas inte till Tidigare-fliken vid fel tidpunkt – ett år efter att kursen skapats.
 • Studenterna avregistrerar sig inte från kursen på grund av att deras kursöversiktsvy är rörig. Om studenten avregistrerar sig från kursen försvinner också informationen om hens oinlämnade uppgifter och bedömningar.

Tips: Om du har avslutade kurser under Pågående-fliken kan du lätt flytta dem till Tidigare med bara några klick (se instruktionerna ovan). I det här fallet behöver du inte leta upp kursens verkliga start- och slutdatum, utan det räcker att du markerar dagens datum som slutdatum och sparar ändringen.

Moodle förnyades

Moodle uppdateras från version 1.9 till 2.2 under midsommarveckans avbrott. Det första som märks är nytt utseende som fortsättningsvis utnyttjar universitetets grafiska instruktioner med fakultetsfärgerna. Nytt är också Navigering-blocket för alla användare och Inställningar-blockets innehåll för lärarna. Märk också alternativet att ”docka” block från sidobalkarna till vänstra kantens ”dockingstation” för att spara utrymme. Lärarna kommer förhoppningsvis att märka ett antal nyheter bland aktiviteterna och inställningarna.

Studentguiden uppdateras till den nya versionen. Dessutom kommer ett övningsområde för studerandena att publiceras efter sommaren. Den finska lärarguiden kommer att uppdateras. Instruktioner på engelska finns redan nu på docs.moodle.org. Utbildningarna för lärarna fortsätter efter sommaren. En svenskspråkig utbildning ordnas to 17.8 och en engelskspråkig utbildning ti 21.8. Du hittar utbildningarna i personalutbildningskalendern Henkka där du också kan anmäla dig, förutom till den engelskspråkiga utbildningen som har en egen anmälningsblankett. Vid frågor kontakta gärna ok-moodle@helsinki.fi. Märk, att vi är på semester mellan 12.7 och 3.8.2012.