Moodle går till version 4 med ett nytt utseende

Moodle kommer att uppdateras till Moodle 4.1 den 28. juni 2023, mellan kl. 8-17. Under den här tiden är Moodle stängd och man kan inte logga in eller skapa nya Moodle-områden på kurssidorna. Uppdateringen kanske inte tar hela dagen, men tiden är reserverad på grund av eventuella problem.

Kursöversikt och Mina kurser

Demo video: Kursöversikt och Mina kurser (på finska, textning på engelska)

Kursöverskit och Mina kurser ersätter den gamla Kursöversiktsidan. Moodles startsida är Kursöversikt, men du kan ändra den till en annan i dina inställningar. På dessa flikar kan du se vilka kurser du har, kalendern etc. Du kan även lägga till block på Kursöversikten.

Upplägg och redigering av kursen

Demo video: Upplägg och redigering av kursen (på finska)

Redigering och hantering av Moodle-området har gjorts enklare i det nya användargränssnittet. I fortsättningen finns funktionerna som låg bakom funktionsmenyn i flikarna direkt under kursnamnet. Även flikarna Vitsord och Deltagare, som tidigare fanns i innehållsförteckningen (tidigare navigeringsmenyn), har flyttats till flikar. I framtiden kommer innehållsförteckningen att visa inte bara namnen på ämnena, utan även de aktiviteter och resurser som finns inom ämnena, vilket gör det lättare att navigera i området. Innehållsförteckningen kan fortfarande slås på och av från ”hamburgermenyn” i det övre vänstra hörnet.

De största användbarhetsförbättringarna finns i den nya knappen för redigeringsläge. Redigeringsläget, d.v.s. redigeringsknappen, finns i det övre högra hörnet, och den är ständigt tillgänglig för läraren. Detta gör redigeringen smidigare och enklare. Dessutom kan aktiviteter och ämnen i framtiden även flyttas till annan plats i kursen inom innehållsförteckningen.

Block i Moodle-områden kommer inte automatiskt att vara synliga för studenter i framtiden. De finns fortfarande på höger sida, men de ligger bakom en pil.

Frågebank och betygsrapport

Demo video: frågebank och betygsrapport (på finska)

Betygsrapportets flikar försvinner med versionsuppdateringen och ersätts av en rullgardinsmeny. Under rullgardinsmenyn finns allt samma innehåll som tidigare visades som flikar. Redigering av bedömningar per student underlättas när man kan göra individuella redigeringar direkt i rapportvyn genom att aktivera redigeringsläge.

I frågebanken kommer inlärningsanalys att införas i form av nya datakolumner. Med denna nya information kan lärare analysera de ställda frågorna: bedöma deras effektivitet och svårighetsgrad. Dessutom kommer redigering av frågor att underlättas i frågebankens vy.

Andra aktviteter

Demo video: andra aktiviteter (på finska, textning på engelska)

Databasaktiviteten har fått flera förbättringar: den har en ny start sida där du kan välja förinställda mallar för databasen eller ladda strukturen i en gammal databas. Databasen har nu fyra olika förinställda mallar: bildgalleri, journal, förslag eller resurser som kan användas för att skapa till exempel en bokrecension eller länksamling. Dessutom är det nu lättare att följa och hantera godkännandet av databasposter.

Vid uppföljning av prestationerna  i aktiviteter finns det ett nytt krav ”måste erhålla ett godkänt betyg”. Tidigare var det enda alternativet ”ska få ett vitsord”.

Deadline kan nu ställas in för inlämningsuppgiftsaktiviteter, som startar från början av uppgiften. Under uppgiftsutförandet visas en räknare som visar hur mycket tid som återstår.

Språkval kan nu tvingas för individuella aktiviteter, medan det tidigare bara var möjligt på kursnivå.

Utbildning och stöd

I sommarens Moodle-uppdatering 29.6.2022 kommer bl.a. nya frågetyper till kunskapstest

Moodle kommer att uppdateras den 29. juni 2022, mellan kl. 8-17. Under den här tiden är Moodle stängd och man kan inte logga in. Uppdateringen kanske inte tar hela dagen, men tiden är reserverad på grund av eventuella problem.

Nya frågetyper till kunskapstest

I sommaruppdateringen kommer två nya frågetyper att läggas till i Kunskapstest-aktiviteten: All or nothing (allt eller ingenting) och Gapfill (inbäddade svar). Moodle-användare har velat ha båda typerna av frågor.

Allt eller ingenting

Allt eller ingenting är en flervalsfrågetyp i vilken studenten måste välja alla korrekta alternativ för att få full poäng. Om studenten väljer ett av de fel alternativen eller inte alla korrekta svar, poängen är 0. Det går inte att ge minuspoäng i allt eller ingenting -frågan.

Läs mer om frågetypen allt eller ingenting på engelska.

Gapfill

Frågetypen Gapfill tillåter att skapa Inbäddade frågor (både att skriva, rullgardinsmeny och dra-och-släpp) i vilket du kan sätta ett eller flera korrekta ord per lucka. Till exempel, i meningen ”Katter och hundar är typiska husdjur.” får man också full poäng genom att skriva ”Hundar och katter är typiska husdjur.” I andra typer av inbäddade frågor är detta inte möjligt. Förutom Gapfill-frågetypen har Moodle fortfarande andra typer av inbäddade frågetyper (cloze).

Läs mer om frågetypen Gapfill på engelska..

Inställningsändringar

Kunskapstest: Granskningsalternativ

Med inställningarna ”Granskningsalternativ” för kunskapstestsaktiviteten bestämmer läraren vad studenter ser efter testet, t.ex. om studenten ser de rätta svaren på flervalsfrågorna direkt efter att testet återlämnats eller först efter testet är avslutat.

Standardinställningarna för ”Granskningsalternativ” kommer att ändras under sommaruppdateringen. Efter uppdateringen kommer inget att visas för studenter som har gjort kunskapstesten. Inställningarna påverkar endast de nya kunskapstestaktiviteterna, inställningarna som gjordes före uppdateringen förblir oförändrade.

Läraren kan till exempelvis visa poängen efter att ha kontrollerat hela testet. Om testet är en självstudietest där studenten ska få omedelbar feedback på sitt lärande, kan läraren lägga till nödvändiga alternativ till ”Genast efter försöket” och ”Senare, medan kunskapstestet fortfarande är öppet” innan testet börjar.

Notisinställningar: Läraren kan få meddelanden om inlämnade kunskapstest

Läraren kan välja i notisinställningarna för att få ett meddelande när studenten har inlämnat sitt kunskapstestsvar. Det kan vara bra till exempel för essäfrågor, när studenter kan göra tentamen när som helst under året. Som standard är notisinställningarna sådana att lärare inte får dessa meddelanden.

Standardmaxbetyg för aktiviteter

Efter uppdateringen kommer standardmaxbetyget för vissa aktiviteter att vara fem. Detta gäller följande aktiviteter: inlämningsuppgift, lektion, närvaro och externt verktyg. Andra aktiviteter eller befintliga implementeringar av ovanstående påverkas inte av inställningen.

Det blir möjligt att exportera betyg per grupp till Sisu

Efter uppdateringen är det möjligt att exportera betyg från Moodle till Sisu en grupp i taget. Menyn för gruppval är endast synlig om ett gruppläge har valts i kursinställningar. Efter att ha exporterat betygen för en enskild grupp kan man i Sisu justera bedömningsegenskaperna för hela gruppen med hjälp av massredigeringsfunktionen.

Läs mer om att överföra bedömningsuppgifter från Moodle till Sisu.

Preliminär information: Moodle 4.0 på sommaren 2023

Moodle får ett nytt utseende! Moodle 4.0 ger ett modernt användargränssnitt, intuitiv navigering med flikar och lärarna kan editera kurser enklare. Helsingfors universitet lanserar den nya Moodle sommaren 2023. Du kan redan nu få ett smakprov på det nya användargränssnittet i videon.

Lär dig mer om Moodle 4.0 på engelska

Utbildning och stöd

Moodle uppgraderas den 30. juni 2021

Moodle kommer att uppgraderas till 3.10 version den 30. juni 2021, mellan kl. 8-17. Under den här tiden är Moodle stängd och man kan inte logga in. Uppdateringen kanske inte tar hela dagen, men tiden är reserverad på grund av eventuella problem.

Uppdateringen medför inte större förändringar i Moodle, bara några mindre användbarhetsförbättringar. Till exempel i nya Moodle-områden är uppföljning av prestationerna aktiverad som standard. Detta gör det lättare att aktivera funktionen i aktiviteter. Moodle kommer med en större layoutuppdatering i Moodle 4.0 (följ utvecklingen på moodle.org på engelska). Moodle 4.0 installeras till Helsingfors universitet sommaren 2022.

Moodle är nu bättre tillgänglig med WCAG 2.1version. För att öka tillgängligheten har vi lagt till en liten pil ➚ till länkar som gjorts i editor och öppnas i ett nytt fönster / flik. Detta kan till exempel ses i texter gjorda med Sida-, Bok- och Etikett-resurser.

Ta kontakt

Den nya versionen av Moodle ger innovationer i forumet

Moodle kommer att uppgraderas den 23.-24. juni 2020. Under den här tiden är Moodle stängd och man kan inte logga in.

Den nya versionen 3.8 av Moodle kommer att lanseras den 24 juni 2020. Uppdateringen kommer med ett antal nya funktioner, särskilt för forumet.

Forum

En sammanfattande rapport (summary report) ger en översikt över alla deltagare och deras aktiviteter i forumet. Vyn listar till exempel antalet diskussioner som startats, antalet meddelanden, tiden för det sista meddelandet och antalet tecken och ord för varje deltagare. Vyn kan filtreras med en begränsad tidsperiod eller med grupper.

Genom bedömningen av hela forumet (whole forum grading) kan läraren, förutom de enskilda inläggen, bedöma varje studentens aktivitet på forumet i sin helhet. Användargränssnittet för funktionen liknar till stor del bedömningen av Moodle’s inlämningsaktivitet.

Den nya exportfunktionen låter dig ladda ner hela eller mer begränsat innehåll i forumet i olika format.

Spela in ljud och video

En ny funktion som har lagts till i Moodle är direktinspelning av video- och ljud, som till exempel kan användas för att snabbt ge feedback till studenter och låta studenterna skicka feedback. Dessa funktioner finns överallt i Moodle, där textredigeraren är aktiverad. Längden på inspelningen är begränsad till 2 minuter. Syfte med det här är att begränsa fyllandet av Moodles lagringskapacitet och att rikta lagring av längre inspelningar till tjänster som Unitube eller OneDrive vilka är ämnade för ändamålet. Inspelarna brukar användarens mikrofon eller kamera och fungerar till exempel via smarttelefonens web-läsare.

Emojis

Emojis kan nu också läggas till allt innehåll. Emoji-ikonen finns både bredvid meddelandefältet och i standard Atto-redigeraren.

Ta kontakt

 • Du kan fråga och ge feedback om uppdateringen till moodle@helsinki.fi
 • Fler instruktioner: Lärarguide, Opettajan Moodle-opas (på finska) & MoodleDocs (på engelska)
 • Se kommande Moodle utbildningar i SAP Suffeli.

Moodle uppdateras den 27. December 2019

Moodle kommer att uppgraderas till 3.7 version den 27. december 2019, mellan kl. 8-16. Under den här tiden är Moodle stängd och man kan inte logga in. Uppdateringen kanske inte tar hela dagen, men tiden är reserverad på grund av eventuella problem.

Nya egenskaper i version 3.7

 • Forum: direkt redigering av diskussioner, lägg diskussioner till favoriter och sortera diskussioner.
 • Forum: Lärare kan lägga till ett privat svar i ett forum och kan låsa diskussioner manuellt.

 • Meddelanden: Förbättrad gränssnitt och egna privata utrymmen.
 • Meddelanden: Lärare kan radera gruppernas konversationer.

 • Inlämningsuppgift: Studenter och lärare kan radera inlämningsfiler.
 • Tester: Ändra dig och ta bort ditt val i flervalsfrågor med ett rätt svar.
 • Säkerhetskopior: Säkerhetskopiera asynkront i bakgrunden medan du gör andra uppgifter.
 • Läs mera om Moodle 3.7 nya egenskaper (på engelska).

Andra ändringar i standardinställningarna

 • Kursinställningar: I nya kurser dolda sektioner är osynliga för studenter.
 • Vitsord: Som standard visas i rapportern för användare  bara vitsord- och feedbackkolumner.
 • Workshop: Studenter kan inte se namnen på författare och granskare, dvs. granskningen är helt anonym.

Ta kontakt

 • Du kan fråga och ge feedback om uppdateringen till moodle (ät) helsinki.fi
 • Fler instruktioner: Lärarguide, Opettajan Moodle-opas (på finska) & MoodleDocs (på engelska)
 • Se kommande Moodle utbildningar i SAP Suffeli.

God Jul och Gott Nytt År 2020!

Med vänliga hälsningar,
Moodle Team
Undervisningsteknologiservicen
Helsingfors universitet