Moodle uppgraderas den 30. juni 2021

Moodle kommer att uppgraderas till 3.10 version den 30. juni 2021, mellan kl. 8-17. Under den här tiden är Moodle stängd och man kan inte logga in. Uppdateringen kanske inte tar hela dagen, men tiden är reserverad på grund av eventuella problem.

Uppdateringen medför inte större förändringar i Moodle, bara några mindre användbarhetsförbättringar. Till exempel i nya Moodle-områden är uppföljning av prestationerna aktiverad som standard. Detta gör det lättare att aktivera funktionen i aktiviteter. Moodle kommer med en större layoutuppdatering i Moodle 4.0 (följ utvecklingen på moodle.org på engelska). Moodle 4.0 installeras till Helsingfors universitet sommaren 2022.

Moodle är nu bättre tillgänglig med WCAG 2.1version. För att öka tillgängligheten har vi lagt till en liten pil ➚ till länkar som gjorts i editor och öppnas i ett nytt fönster / flik. Detta kan till exempel ses i texter gjorda med Sida-, Bok- och Etikett-resurser.

Ta kontakt