Moodle går till version 4 med ett nytt utseende

Moodle kommer att uppdateras till Moodle 4.1 den 28. juni 2023, mellan kl. 8-17. Under den här tiden är Moodle stängd och man kan inte logga in eller skapa nya Moodle-områden på kurssidorna. Uppdateringen kanske inte tar hela dagen, men tiden är reserverad på grund av eventuella problem.

Kursöversikt och Mina kurser

Demo video: Kursöversikt och Mina kurser (på finska, textning på engelska)

Kursöverskit och Mina kurser ersätter den gamla Kursöversiktsidan. Moodles startsida är Kursöversikt, men du kan ändra den till en annan i dina inställningar. På dessa flikar kan du se vilka kurser du har, kalendern etc. Du kan även lägga till block på Kursöversikten.

Upplägg och redigering av kursen

Demo video: Upplägg och redigering av kursen (på finska)

Redigering och hantering av Moodle-området har gjorts enklare i det nya användargränssnittet. I fortsättningen finns funktionerna som låg bakom funktionsmenyn i flikarna direkt under kursnamnet. Även flikarna Vitsord och Deltagare, som tidigare fanns i innehållsförteckningen (tidigare navigeringsmenyn), har flyttats till flikar. I framtiden kommer innehållsförteckningen att visa inte bara namnen på ämnena, utan även de aktiviteter och resurser som finns inom ämnena, vilket gör det lättare att navigera i området. Innehållsförteckningen kan fortfarande slås på och av från ”hamburgermenyn” i det övre vänstra hörnet.

De största användbarhetsförbättringarna finns i den nya knappen för redigeringsläge. Redigeringsläget, d.v.s. redigeringsknappen, finns i det övre högra hörnet, och den är ständigt tillgänglig för läraren. Detta gör redigeringen smidigare och enklare. Dessutom kan aktiviteter och ämnen i framtiden även flyttas till annan plats i kursen inom innehållsförteckningen.

Block i Moodle-områden kommer inte automatiskt att vara synliga för studenter i framtiden. De finns fortfarande på höger sida, men de ligger bakom en pil.

Frågebank och betygsrapport

Demo video: frågebank och betygsrapport (på finska)

Betygsrapportets flikar försvinner med versionsuppdateringen och ersätts av en rullgardinsmeny. Under rullgardinsmenyn finns allt samma innehåll som tidigare visades som flikar. Redigering av bedömningar per student underlättas när man kan göra individuella redigeringar direkt i rapportvyn genom att aktivera redigeringsläge.

I frågebanken kommer inlärningsanalys att införas i form av nya datakolumner. Med denna nya information kan lärare analysera de ställda frågorna: bedöma deras effektivitet och svårighetsgrad. Dessutom kommer redigering av frågor att underlättas i frågebankens vy.

Andra aktviteter

Demo video: andra aktiviteter (på finska, textning på engelska)

Databasaktiviteten har fått flera förbättringar: den har en ny start sida där du kan välja förinställda mallar för databasen eller ladda strukturen i en gammal databas. Databasen har nu fyra olika förinställda mallar: bildgalleri, journal, förslag eller resurser som kan användas för att skapa till exempel en bokrecension eller länksamling. Dessutom är det nu lättare att följa och hantera godkännandet av databasposter.

Vid uppföljning av prestationerna  i aktiviteter finns det ett nytt krav ”måste erhålla ett godkänt betyg”. Tidigare var det enda alternativet ”ska få ett vitsord”.

Deadline kan nu ställas in för inlämningsuppgiftsaktiviteter, som startar från början av uppgiften. Under uppgiftsutförandet visas en räknare som visar hur mycket tid som återstår.

Språkval kan nu tvingas för individuella aktiviteter, medan det tidigare bara var möjligt på kursnivå.

Utbildning och stöd

Ändra start- och slutdatum i dina kursinställningar

Lärare, syns inte ditt Moodle-område på Kursöversikt-sidorna? Ha du märkt att ditt Moodle-områdes slutdatum är markerat som jämt ett år efter att kursen skapats?

Kontrollera att kursens start- och slutdatum är rätt. Efter det syns kursen på rätt ställe i Kursöversikt-vyn, under någon av flikarna “Pågående”, “Kommande” och “Tidigare” – också för studenterna!

Instruktioner:

1) Gå till ditt Moodle-område.

2) Gå till ”Redigera inställningar” (uppe till höger, i kugghjulsmenyn).

3) Lägg till de korrekta datumen:

Tips:

  • Startdatumet kan t.ex. vara dagen då den första föreläsningen hålls eller då förhandsuppgiften publiceras.
  • Det lönar sig att markera slutdatumet som en dag då studenterna har avlagt också de sista uppgifterna/examina. Om läraren bedömer uppgifterna på Moodle ska slutdatumet inte infalla före bedömningen är publicerad.

4) Spara och visa.

Nu listas dina kurser rätt i kursöversiktsvyn:

Startdatum och slutdatum stänger inte Moodle-området för deltagarna. Läraren kan göra det genom att dölja kursen vid ”Kurssynlighet” under ”Redigera inställningar”. Dolda kurser syns sist under “Pågående”, “Kommande” och “Tidigare”-flikarna och länken blir grå.

När du använder lite tid till att redigera kursens startdatum och slutdatum

  • gör du det lättare att hitta Moodle-området
  • Moodle-området flyttas inte till Tidigare-fliken vid fel tidpunkt – ett år efter att kursen skapats.
  • Studenterna avregistrerar sig inte från kursen på grund av att deras kursöversiktsvy är rörig. Om studenten avregistrerar sig från kursen försvinner också informationen om hens oinlämnade uppgifter och bedömningar.

Tips: Om du har avslutade kurser under Pågående-fliken kan du lätt flytta dem till Tidigare med bara några klick (se instruktionerna ovan). I det här fallet behöver du inte leta upp kursens verkliga start- och slutdatum, utan det räcker att du markerar dagens datum som slutdatum och sparar ändringen.

Studerande, hittar du inte din kurs?

Det är enklast att hitta kursområden i Moodle med sökfunktionen istället för att försöka gå igenom kurslistor kategori efter kategori.

Nu hittar du Sök kurser -fältet i Moodle både före inloggning på ingångssidan och efter inloggning på sidan Kursöversikt nederst efter listan med Mina kurser.

Varför ser jag inte alla mina kurser i Kursöversikt?

Moodle-uppdateringen 10.6.13 kom med tilläggsegenskaper till Kursöversikt-sidan. Användarna kan nu själva uppdatera både antalet kurser som syns och dessutom redigera kursordningen i listan. Inga kursområden har alltså försvunnit.

Det förinställda antalet kursområden som visas i Kursöversikt är 10. Om du har fler kursområden och vill att de alla ska synas i listan (eller vill minska på antalet), redigera sidan Kursöversikt. Gör såhär:

  • Klicka på knappen Anpassa denna sida upp till höger
  • I rullgardinsmenyn Antal kurser som ska visas välj Alltid visa alla
  • Ordna om kurslistan enligt behov genom att dra och droppa pil-ikonerna vid varje kursområde
  • Klicka på knappen Sluta att anpassa denna sida

Längre instruktioner med bilder hittar du på finska på Opettajan opas på https://wiki.helsinki.fi/x/8A_jBQ.