Kom till Moodle skolningar våren 2023!

Under terminen 2023 kommer flera Moodle-skolningar att erbjudas. Ämnen för skolningar sträcker sig från grunderna till mer djupgående teman.

Skolningar är distansskolning på Zoom. Länkar till anmälning (Suffeli Learning) finns i listan nedan.

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

  • 5.6. kl. 9-12 Moodle-miitti. Mer information senare.

Denna lista kommer att uppdateras i Flamma för att täcka alla ytterligare Moodle-skolningar för våren 2023.

Supportförfrågor, frågor och feedback: moodle@helsinki.fi

Välkommen!

Användarundersökning om överföring av bedömningsuppgifter från Moodle till Sisu

Bedömningar från Moodle kan exporteras till Sisu på två sätt: antingen genom att använda den direkta Sisu-exporten från Vitsordsvyn i Moodle, eller exportera vitsord i Excel-format och använda SIMU-konverterare (se instruktioner).

Har du erfarenhet av att överföra bedömningsuppgifter från Moodle till Sisu? Svara gärna på denna korta enkät som tar ca. fem minuter att fylla i på finska eller på engelska.

Enkätresultaten kommer att påverka vidareutvecklingen av överföringen av bedömningsuppgifter från Moodle till Sisu.

Enkäten kommer att vara öppen till fredag 17. december.

Moodle fungerar normalt under Sisu-ibruktagandet

På grund av ibruktagandet av det nya studieförvaltningssystemet Sisu kan varken Oodi eller Sisu användas normalt 17–30.5.2021 (se Flamma nyhet). Under den här tiden kommer Moodle att fungera normalt.

Nya Moodle-områden endast med beställningsformuläret

Under avbrottet 17.-30.5. kan Moodle-områden inte skapas via kurssidor. Om du vill skapa ett Moodle-område på kurssidorna, gör det före eller efter avbrottet (se Moodle lärarhandboken på engelska).

Under avbrottet kan Moodle-områden beställas med hjälp av formuläret på Moodle-hemsidan (se Moodle lärarhandboken på engelska).

Bedömningar från Moodle till Sisu

Från och med den 31 maj 2021 kan du skicka bedömningar från Moodle direkt till Sisu. Detta kräver att Moodle-området har skapats på kurssidorna och att Moodle betygsbok används. Instruktioner kommer på svenska till sidan Instruktioner för undervisning.

Stöd

Om du har några frågor om Moodle, vänligen kontakta moodle (ät) helsinki.fi.