Användarundersökning om överföring av bedömningsuppgifter från Moodle till Sisu

Bedömningar från Moodle kan exporteras till Sisu på två sätt: antingen genom att använda den direkta Sisu-exporten från Vitsordsvyn i Moodle, eller exportera vitsord i Excel-format och använda SIMU-konverterare (se instruktioner).

Har du erfarenhet av att överföra bedömningsuppgifter från Moodle till Sisu? Svara gärna på denna korta enkät som tar ca. fem minuter att fylla i på finska eller på engelska.

Enkätresultaten kommer att påverka vidareutvecklingen av överföringen av bedömningsuppgifter från Moodle till Sisu.

Enkäten kommer att vara öppen till fredag 17. december.