KOM OCH STÄDA I MOODLE!

Moodle-serverns kapacitet är låg, men den nya servern förbättrar situationen den 24. juni 2020. Vi ber er alla att rensa upp kurserna. Genom att städa kurserna försäkrar vi oss om att vi klarar oss tills den nya servern anländer och att onödigt material inte flyttar till Moodles nya hem. På servern är det främst kursområden, säkerhetskopior av kursområden, stora bilagor och videor som tar utrymme.

Kursområden

Det snabbaste sättet att utföra städningen är att ta bort onödiga kursområden. Du kan informera oss om onödiga kursområden på moodle@helsinki.fi. Skicka oss adressen till ditt kursområde. Efter det kan vi gå vidare med borttagningen. För att få adressen till ditt kursområde skall du gå till kursens hemsida och kopiera adressen från adressfältet i din webbläsare.

Säkerhetskopior

Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina kurser och sparar dem utanför Moodle, till exempel på en extern lösenordsskyddad hårddisk. När du har säkerhetskopierat och sparat den utanför Moodle skall du ta bort säkerhetskopian så att den inte tar onödig plats i Moodle. Instruktioner för att ta bort en säkerhetskopia:

 1. Klick på kugghjulet (åtgärdsmenyn) på kursens hemsida.
 2. Välj ”Återställ”.
 3. Gå genom säkerhetskopior i ”Område för säkerhetskopiering av kurser” och ”Område för privat säkerhetskopiering för användare”.
 4. Klick på ”Administrera säkerhetskopierade filer” under det området där du vill radera säkerhetskopian.
 5. Klick på säkerhetskopias namn.
 6. Se till att säkerhetskopian kan tas bort och klick på ”Ladda ner” för att ladda ner kopian utanför Moodle.
 7. Klick på ”Radera”.
 8. Klick på ”OK”.
 9. Klick på ”Spara ändringarna”.

Stora bilagor

Du kan ta bort stora bilagor och mappar huvudsakligen direkt från kursen hemsida, dit filerna oftast har placerats. Instruktioner för att ta bort filer och mappar:

 1. Se till att redigeringen av kursen är på genom kugghjulet (åtgärdsmenyn).
 2. Klick på ”Redigera” efter det objektet du vill radera.
 3. Välj ”Radera”.
 4. Klick på ”Ja”.

Du kan också förminska filer innan du importerar dem till Moodle. Detta försnabbar användarupplevelsen och minskar storleken på kursen. Spara till exempel presentationer i PDF-format och förminska storleken på stora bilder. Ett enkelt sätt att förminska flera bilder samtidigt i Windows är att skicka bilderna till dig själv med Windows e-postfunktion: högerklicka på bilden, välj skicka och sedan e-post. Detta gör att Windows automatiskt kan erbjuda webanpassade storleksalternativ.

Videor

Videofiler bör lagras i universitetets egen Unitube-Lataamo -tjänst (lataamo.helsinki.fi) eller i en annan molntjänst. Videor från dessa tjänster kan kopplas direkt till Moodle. Instruktioner för att länka videor till Moodle från Unitube: Publicera en video från HU-UniTube på din Moodle-kurs.

Radering av oanvända kursområden

Antalet kursområden i Moodle har ökat ständigt enligt det ökande intresset och undervisningsbruk i Moodle. Lärare skapar nya kursområden för varje kursgång, dvs. exempelvis för IKT-körkortet hösten 2010 och hösten 2011, vilket ofta är det mest meningsfulla sättet att göra. Det har resulterat i ett antal oanvända kursområden för kurser som redan har slutat, och kursområden med liknande namn i kurskategorierna. Det förorsakar en del extra besvär för studerande när de vill hitta sina aktuella kursområden bland det stora antalet kurser i listan. Därför är det meningsfullt att stänga och t.o.m. radera föråldrade och oanvända kursområden vilket också förkortar lärarnas lista med egna kurser. Dessutom förbereder denna process migrationen till Moodle 2 sommaren 2012.

Den automatiska processen som förbereder radering av oanvända kursområden startas hösten 2011. Kursområden som a) har inte besökts på 12 månader b) har över 12 månader gammalt startdatum plockas med i processen. Dessa kursområden raderas inte omedelbart utan kursdeltagare med lärarrättigheter får e-post-meddelanden om situationen. Om kursområdet har flera lärare, kom överens om kursområdets fortsatta behov med läraren som är ansvarig för kursen. Lärarna kommer att få minst tre meddelanden före kursområdet slutligen raderas. Stegen i processen går enligt följande:

 • Steg 1: om kursområdet är öppet för studerande, det stängs
 • Steg 2: kursområdet flyttas till en dold kategori och göms från HY-Moodle-sidan men kan nås med kursområdets direkta adress.
 • Steg 3: Kursområdet raderas.

Lärarna får ett e-postmeddelande två månader före varje steg. Om kursområdet fortsättningsvis är i undervisningsbruk, raderingsprocessen kan avbrytas under Steg 1 genom att regigera Kurses startdatum via Administration av kurs/Inställningar och efter Steg 2 genom att kontakta ok-moodle@helsinki.fi och begära kategoribyte. Märk att startdatumet inte kan vara i framtiden om studerande ska ha möjlighet att logga in.

Om du är den ansvariga läraren för kursen och vill snabba upp raderingsprocessen, kontakta gärna ok-moodle@helsinki.fi.