Forändring till hur Urkund hanterar studerandes dokument

I augusti ändrades Urkunds hanteringsprocess för de dokument som studerandena lämnar in. Från och med 26.8.2013 kommer alla dokument att automatiskt raderas från Urkund sju veckor efter inlämningen.

Tidigare har dokumenten automatiskt sparats i Urkund och studeranden har kunnat välja att skilt radera sitt dokument från Urkund. Nu är processen omvänd så att studeranden skilt ska välja att spara dokumentet i Urkunds referensdatabas.

Studerande som upphovsrättsinnehavare har rätt att besluta om användningen av sina dokument som referensmaterial i jämförelse mot andra studerandes senare inlämnade dokument i Urkund. Genom att tillåta användingen av dokumentet förbättrar du ditt skydd av upphovsrätt, eftersom det då är svårare för andra personer att använda ditt dokument eller delar av det i sitt eget namn.

Spara arbetet i Urkunds referensdatabas via Moodle med textlänken ”Spara dokumentet i Urkund” som du hittar i uppgiftsinlämningen, eller använd länken i e-postmeddelandet som du får efter att rapporten är klar.

Tilläggsinformation om Urkund och användningen av plagiatkontrollsystem vid Helsingfors universitet hittar du på
https://blogs.helsinki.fi/alakopsaa/?lang=sv

Plagiatkontroll via Moodle

Plagiatkontrollsystemet Urkund kan nu användas även via Moodle. Läraren har möjlighet att ta ibruk Urkund-kontrolleringen i aktiviteten Uppgift. Användningen kräver att läraren registrerar sitt Urkund-konto via www-blanketten. När kontot är registrerat, kombineras det med lärarens huvudanvändarkonto vid HU som Urkund-kontot är kombinerat med i fortsättningen.

Tilläggsinfo och instruktioner på finska i Opettajan opas under Plagiaatintunnistus och Tehtävä-aktivitteetti.
På svenska: ”Kopiera inte” sidor

Stödadressen i Urkund-frågor: ok-plagiaatti(a)helsinki.fi