Plagiatkontroll via Moodle

Plagiatkontrollsystemet Urkund kan nu användas även via Moodle. Läraren har möjlighet att ta ibruk Urkund-kontrolleringen i aktiviteten Uppgift. Användningen kräver att läraren registrerar sitt Urkund-konto via www-blanketten. När kontot är registrerat, kombineras det med lärarens huvudanvändarkonto vid HU som Urkund-kontot är kombinerat med i fortsättningen.

Tilläggsinfo och instruktioner på finska i Opettajan opas under Plagiaatintunnistus och Tehtävä-aktivitteetti.
På svenska: ”Kopiera inte” sidor

Stödadressen i Urkund-frågor: ok-plagiaatti(a)helsinki.fi