Moodle hjälper med distansundervisning

Coronavirusets inverkan på Moodle-lärplattformen

Moodle-stödgruppen övervakar Moodles kapacitet för att säkerställa att all undervisning i Moodle går som planerat och utan tekniska avbrott.  Om du planerar att göra en tentamen i Moodle för en stor grupp med över 100 studeranden, vänligen meddela oss i god tid om detta genom att skicka ett meddelande till moodle@helsinki.fi. Om dina tentamen använder sig av examenstjänstpersonalens (tenttipalvelu) hjälp, vänligen informera servicen minst fem arbetsdagar i förväg om eventuella förändringar. Tack för ditt samarbete!

Moodle som E-lärandemiljö

Moodle är en mångsidig lärningsplattform som lämpar sig för distansundervisning på många sätt. Inom Moodle kan läraren skapa uppgifter för eleverna samt ta emot och granska inlämnade arbeten. Ett antal verktyg finns tillgängliga inom Moodle, och valet av rätt verktyg beror på inlärningsmålen samt undervisnings- och inlärningsmetoderna på kursen.

Vad då för Moodle?

Nytt Moodle-område

Det finns två sätt att beställa ett nytt Moodle-kursområde:

  1. Via blanketten som finns på Moodles framsida under ”Instruktioner för lärare”. När ditt Moodle-kursområde har skapats får du ett automatiskt meddelande i din e-post, som innehåller länken till din Moodle-kurs samt instruktioner för hur du öppnar kursen för studerande.
  2. Du kan skapa ett nytt Moodle-område för ett studieavsnitt på vilket du är lärare vid courses.helsinki.fi. Då kommer studerande som är inskrivna i Oodi automatiskt att registreras in på Moodle-området. Se Instruktioner på finska eller på engelska.

Föreläsningar

Kontaktföreläsningar kan ersättas t.ex. med E-lärandematerial, artiklar eller lärouppgifter där studenten själv letar efter materialet. Studenterna kan också dela material med varandra i Moodle, t.ex. genom Forum eller Ord- och begreppslista.
Instruktioner på finska:

Instruktioner på engelska:

Andra instruktioner:

Videon

Det rekommenderas att alla föreläsningar och instruktionsvideor som du själv har skapat sätts in på Moodle via Unitube, som är den officiella videopubliceringskanalen vid Helsingfors universitet.

Instruktioner:

Inlämningsuppgifter t.ex. sammanfattningar och uppsatser

Med Moodles verktyg Inlämningsuppgift kan läraren ge studerande uppdrag och studerande kan lämna in uppgifter. Läraren kan också granska uppgifterna och ge feedback via Moodle.

Tentamina

Tänk på om du kunde ersätta en övervakad klassrumstentamen med en uppsats eller en så kallad hem- /materialtentamen, där studeranden kan använda material och Internet som litteratur. I så fall, försök skapa frågor som tillämpar och bearbetar kunskap i stället för att memorera detaljer. En tentamen i Moodle kan skapas på två sätt: med inlämningsuppgift och test.

Inlämningsuppgift

Uppsatser, tentamina och andra former av inlämningsuppgifter där studenten skickar in en uppgift skriftligen, rekommenderas att göras med Moodles Inlämningsuppgift-verktyg, I inlämningsuppgifter är det också möjligt att skicka inlämningarna till Urkund plagieringsgranskningstjänsten.

Test

När du vill randomisera eller variera frågor som studerande besvarar i tentamen, är det bästa sättet att använda Moodles Test-verktyg. Skapa först frågorna i deras relevanta kategori inom Moodle-områdets frågebank. Sedan kan du skapa själva testaktiviteten och lägga in frågor från frågebanken. Testfrågorna kan slumpmässigt lottas ut för varje studerande för att variera de frågor de får. Med Test-verktyget kan du också skapa många andra typer av frågor som Moodle granskar och poängsätter automatiskt, inklusive flervalsfrågor, ordmatch eller öppningsfrågor. Testerna är vanligtvis tidsbegränsade så, att då testet är över kommer frågorna att stängas och de förblir inte längre synliga för studerandena. Ställ in tentamens inlämningstid om möjligt i en flexibel period så att t.ex. ett två timmars test kan besvaras när som helst inom sex timmar.

Tentamen för över 100 studenter

  • Låt oss veta om datum och tid för de stora tentamen i Moodle, helst tre dagar i förväg, via e-postadressen moodle@helsinki.fi. Vänligen inkludera en länk till tentamen i Moodle. Moodle-stödet kan sedan hjälpa dig om att säkerställa att Moodle-servern har tillräcklig kapacitet.
  • Informera studeranden att när testen påbörjar kan det finnas en trafikstockning i Moodle. I det här fallet bör studeranden vänta några ögonblick och sedan uppdatera webbläsaren för att ladda om testsidan. Undvik problem genom att göra inloggningen gradvis, t.ex. genom efternamn.
  • Om möjligt ställ tentamen in så att den är tillgänglig i flera timmar och begränsa sedan tidsramen för besvarandet.
  • Informera studeranden om att de bör prioritera att göra tentamen med en dator snarare än med en mobil enhet.

Andra möjligheter för E-tentamen

Kommunikation och online diskussioner i Moodle

Du kan använda Nyheter-forumet i Moodle när du snabbt behöver kommunicera något till studerande som redan finns på Moodle-området. Nyheter-forumet skickar ett epostmeddelande till studerandena. Observera att studerande inte kan svara på meddelande i Moodles Nyheter-område. Om du vill skicka ett meddelande till dina studerande via Moodle, så att dom också kan svara, använd Forum-verktyget och skapa ett diskussionsforum åt kursen.

Grupparbete

För att använda verktygen i Moodle som fungerar med gruppinställningar måste du först skapa grupperna i Moodle. Efter detta kan du använda de skapade grupperna till exempel för:

  • Gruppdiskussioner
  • Chat
  • Skicka en gruppuppgift genom inlämningsuppgift
  • Wiki, t.ex. för att skapa ett grupparbete – men observera att endast en person kan redigera wikin åt gången

Instruktioner på finska:

Instruktioner på engelska:

Andra möjligheter:

Mer information

Support

Kom till Moodle skolningar på våren 2020

Moodle- & MOOC-klinik – Kom och bygg din egen kurs:

Närmare information och anmälningar i SAP Suffeli http://www.helsinki.fi/utbildningskalender.

Moodle grunderna på finska/engelska och avancerade Moodle/MOOC temakurser (på finska), se här.

Om du vill ha Moodle/MOOC skolning på svenska eller i något annat ämne, ta gärna kontakt moodle@helsinki.fi.

Du kan nu granska koder med CodeRunner

Frågetypen CodeRunner har installerats i Moodle. När du väljer frågetypen CodeRunner i dina tester kan du skapa programmeringsuppgifter som granskas automatiskt. CodeRunner stöder följande programmeringsspråk: Python2, Python3, C, C++, Java, PHP, JavaScript (NodeJS), Octave och Matlab. CodeRunner lämpar sig särskilt väl för nybörjarkurser i programmering, där det är viktigt att studenten får omedelbar och direkt respons om sin kod och dess stil. Responsen beror på hur exakta testerna som matas in i programmet är. Det är också möjligt att koda en alldeles egen testningsmetod, men det rekommenderas inte för nybörjare.

Vid standardbruk skriver studenten in sin egen kod eller sitt eget program i svarsfältet, och CodeRunner kör koden på en virtuell server och jämför utdata från en given modellkod och från studentens kod. I följande skede kan du till exempel begränsa testet så att vissa funktioner inte får användas eller be studenten skriva en kod med bara ett visst antal rader. När du har skapat din egen fråga kan du även till exempel jämföra texten med en given modelltext, beroende på hur komplicerad din fråga är.

I början av året kommer det att ordnas en CodeRunner-workshop där du kan bekanta dig närmare med frågetypen. Be om mer information eller framför önskningar per e-post på adressen moodle @ helsinki.fi.

Instruktioner för lärare på finska
Instruktioner för lärare på engelska

Moodle blir uppdaterad till version 3.6 den 26. juni 2019

Moodle kommer att uppgraderas till 3,6 version den 26. juni 2019, mellan kl. 8-17. Under den här tiden är Moodle stängd och man kan inte logga in. Uppdateringen kanske inte tar hela dagen, men tiden är reserverad på grund av eventuella problem.

Förbättrad kursöversikt

Man har väntat på denna förbättring: kurser i kursöversikten kan nu sorteras, markeras som favorit och döljas. Vyn kan bara vara en lista, ett bildformat ”kort”-format eller en lista med kursbeskrivning. Du kan också lägga till nya block på din sida: Senast besökta kurser, Stjärnmärkta kurser och Nyligen åtkomna objekt (aktiviteter och resurser). Som standard kommer alla att se blocket Senast besökta kurser. Tidslinjen kan nu hittas i sitt eget block i den högra kolumnen. Klicka på knappen ”Anpassa denna sida” längst upp till höger på sidan för att redigera kursöversikten. Du kan lägga till ett block genom att trycka på knappen ”Lägg till ett block” i slutet av den vänstra kolumnen.

Läs mer på finska (efter uppgraderingen)
Läs mer på engelska

Nya alternativ i meddelandevyn

Det finns nya alternativ i meddelandevyn: Starred, Grupp och Privat. Du kan markera dina kontakter som favorit och deras inlägg visas på din lista. Ny gruppkommunikation tillåter gruppmedlemmar att skicka meddelanden till hela gruppen. Detta kräver att funktionen är aktiverad i gruppinställningar. Läraren måste också vara medlem i gruppen om hen vill skicka gruppmeddelanden.

För lärare

Hitta enkelt kopierade objekt

Duplicerade resurser är nu märkta med ”kopia” så att du enkelt kan skilja mellan original och kopia.

Ladda ner kursdeltagare

Från Deltagare-sidan kan du enkelt hämta deltagarlistan t.ex. till Excel. Deltagarlistan har ändrats så att efternamnet kommer först.

Ta kontakt