Moodle går till version 4 med ett nytt utseende

Moodle kommer att uppdateras till Moodle 4.1 den 28. juni 2023, mellan kl. 8-17. Under den här tiden är Moodle stängd och man kan inte logga in eller skapa nya Moodle-områden på kurssidorna. Uppdateringen kanske inte tar hela dagen, men tiden är reserverad på grund av eventuella problem.

Kursöversikt och Mina kurser

Demo video: Kursöversikt och Mina kurser (på finska, textning på engelska)

Kursöverskit och Mina kurser ersätter den gamla Kursöversiktsidan. Moodles startsida är Kursöversikt, men du kan ändra den till en annan i dina inställningar. På dessa flikar kan du se vilka kurser du har, kalendern etc. Du kan även lägga till block på Kursöversikten.

Upplägg och redigering av kursen

Demo video: Upplägg och redigering av kursen (på finska)

Redigering och hantering av Moodle-området har gjorts enklare i det nya användargränssnittet. I fortsättningen finns funktionerna som låg bakom funktionsmenyn i flikarna direkt under kursnamnet. Även flikarna Vitsord och Deltagare, som tidigare fanns i innehållsförteckningen (tidigare navigeringsmenyn), har flyttats till flikar. I framtiden kommer innehållsförteckningen att visa inte bara namnen på ämnena, utan även de aktiviteter och resurser som finns inom ämnena, vilket gör det lättare att navigera i området. Innehållsförteckningen kan fortfarande slås på och av från ”hamburgermenyn” i det övre vänstra hörnet.

De största användbarhetsförbättringarna finns i den nya knappen för redigeringsläge. Redigeringsläget, d.v.s. redigeringsknappen, finns i det övre högra hörnet, och den är ständigt tillgänglig för läraren. Detta gör redigeringen smidigare och enklare. Dessutom kan aktiviteter och ämnen i framtiden även flyttas till annan plats i kursen inom innehållsförteckningen.

Block i Moodle-områden kommer inte automatiskt att vara synliga för studenter i framtiden. De finns fortfarande på höger sida, men de ligger bakom en pil.

Frågebank och betygsrapport

Demo video: frågebank och betygsrapport (på finska)

Betygsrapportets flikar försvinner med versionsuppdateringen och ersätts av en rullgardinsmeny. Under rullgardinsmenyn finns allt samma innehåll som tidigare visades som flikar. Redigering av bedömningar per student underlättas när man kan göra individuella redigeringar direkt i rapportvyn genom att aktivera redigeringsläge.

I frågebanken kommer inlärningsanalys att införas i form av nya datakolumner. Med denna nya information kan lärare analysera de ställda frågorna: bedöma deras effektivitet och svårighetsgrad. Dessutom kommer redigering av frågor att underlättas i frågebankens vy.

Andra aktviteter

Demo video: andra aktiviteter (på finska, textning på engelska)

Databasaktiviteten har fått flera förbättringar: den har en ny start sida där du kan välja förinställda mallar för databasen eller ladda strukturen i en gammal databas. Databasen har nu fyra olika förinställda mallar: bildgalleri, journal, förslag eller resurser som kan användas för att skapa till exempel en bokrecension eller länksamling. Dessutom är det nu lättare att följa och hantera godkännandet av databasposter.

Vid uppföljning av prestationerna  i aktiviteter finns det ett nytt krav ”måste erhålla ett godkänt betyg”. Tidigare var det enda alternativet ”ska få ett vitsord”.

Deadline kan nu ställas in för inlämningsuppgiftsaktiviteter, som startar från början av uppgiften. Under uppgiftsutförandet visas en räknare som visar hur mycket tid som återstår.

Språkval kan nu tvingas för individuella aktiviteter, medan det tidigare bara var möjligt på kursnivå.

Utbildning och stöd

Prenumerera på den nya Moodle-News e-postlistan

Moodle-News e-postlista kommer att förnyas och alla måste prenumerera på lista igen. Från och med augusti 2021 kommunicerar vi bara via den nya e-postlistan.

Hur prenumererar jag på e-postlistan?

 • Skicka en e-post till adressen majordomo@helsinki.fi
 • Skriv i e-postmeddelandets textdel kommandot subscribe moodle-news fornamn.efternamn@helsinki.fi (Meddelandets rubrikfält kan lämnas tomt.)
 • Se mer detaljerade instruktioner på Helpdesk-webbplatsen

Problem? Ta kontakt moodle@helsinki.fi

Skapa Zoom-möten på Moodle

Zoom är en videokommunikationstjänst som rekommenderas för lärare som undervisar på distans i realtid eller spelar in undervisning. I ett Zoom-möte kan läraren bland annat ge grupphandledning för små grupper eller föreläsa på masskurser. Studenterna kan delta via chatten eller med egen röst och videobild. Du kan också spela in undervisning med hjälp av Zoom.

Nu kan läraren skapa Zoom-mötena för sitt studieavsnitt på det egna Moodle-området! Då hittar studenten – och läraren – länkarna till alla Zoom-träffar på ett och samma ställe på Moodle. Möten som har skapats på Moodle syns också i lärarens Zoom-applikation och på www.helsinki.fi/zoom.

Gör så här

Här ges anvisningar om hur du enklast skapar ett Zoom-möte. I de flesta fallen är standardinställningarna det bästa alternativet.

För tydlighetens skull är det bra att placera alla Zoom-möten på Moodle-området inom samma Zoom-aktivitet på ingångssidan.

Oftast räcker det med att du skapar endast en Zoom-aktivitet på ditt Moodle-område och endast ett Zoom-möte inom det.

OBS! För att kunna skapa ett Zoom-möte på Moodle måste du ha loggat in i Helsingfors universitets Zoom-tjänst med ditt HU-användarnamn på adressen www.helsinki.fi/zoom minst en gång.

Att skapa en Zoom-aktivitet

 1. Logga in på ditt Moodle-område där du vill skapa ett möte.
 2. Välj Aktivera redigering (åtgärdsmenyn uppe i högra hörnet).
 3. Klicka på Lägg till en aktivitet eller resurs och välj Zoom Video Conferencing.

Zoom Button

 

 1. Ge Zoom-aktiviteten ett beskrivande namn, t.ex. ”Delta i Introduktion till universitetsstudier-föreläsningar tisdagar 1–30.10.2020 kl. 10.15–11.00”.
 2. Spara och visa.

Att skapa ett Zoom-möte inom en Zoom-aktivitet

Följande steg är att skapa ett eller flera Zoom-möten inom Zoom-aktiviteten på Moodle. Mötena skapas på samma sätt som i Zoom-tjänsten.

I det här exemplet skapar vi ett Zoom-möte som kan användas för alla Zoom-träffar under studieavsnittet.

a) Öppna Zoom-aktiviteten som du skapade.
b) Klicka på Schedule a New Meeting.

Schedule a New Meeting Button

 

c) Ändra vid behov på Topic, ex. ”Introduktion till universitetsstudier”.

Vid behov kan du också använda andra inställningar. Till exempel syns Description för studenten när hen väntar på att få komma in i Zoom-mötet.

d) Välj Recurring meeting.
e) Välj Recurrance = NoFixed Time.

Select Recurrinf meeting & No Fixed Time

f) Spara genom att trycka på Save.

Om du behöver fler Zoom-möten för samma studieavsnitt, skapa dem inom Zoom-aktiviteten genom att klicka på Schedule a New Meeting. Lägg alltså inte till en ny aktivitet, utan skapa helst mötena inom Zoom-aktiviteten som redan finns på Moodle.

När undervisningen börjar i Zoom-mötet ska du öppna Zoom-aktiviteten och inleda träffen genom att trycka på knappen Start på Moodle. Studenten trycker på knappen Join för att ansluta sig till mötet.

Som lärare kan du radera ett möte inom en Zoom-aktivitet genom att trycka på knappen Delete. Du kan också redigera ett redan skapat Zoom-möte genom att öppna Zoom-aktiviteten och klicka på mötets namn i listan och på Edit this Meeting nere på sidan.


Tips för användningen av Zoom:

 • Personen som skapar Zoom-mötet är automatiskt mötets host.
  • Om du har skapat flera Zoom-sessioner som går av stapeln samtidigt fungerar inte Zoom – vanligtvis kan man undvika detta problem genom att varje lärare själv skapar de Zoom-möten där hen undervisar.
  • Om det finns flera föreläsare på kursen ska ni komma överens om fungerande praxis för att säkerställa att föreläsarna har de användarrättigheter som de behöver. Ni kan till exempel använda funktionen alternative host eller komma överens om att den som har skapat mötet (host) finns i Zoom och ger föreläsaren rollen host när undervisningen börjar.
 • Endast mötets host kan på förhand skapa gruppmöten (breakout rooms) och enkäter (poll). De skapas alltid på www.helsinki.fi/zoom.
 • På Moodle syns fliken Cloud Recordings inom Zoom-aktiviteten. För närvarande är molnlagring inte i bruk vid Helsingfors universitet. Detta innebär att när du gör en inspelning sparas Zoom-filerna på din dator. När du avslutar inspelningen konverterar Zoom filen till mp4-format. Efter det kan filen bland annat laddas upp i Unitubes Lataamo och därifrån delas till studenterna via Moodle. Se Publicera en video från HU-UniTube på din Moodle-kurs (Moodle-manual för lärare)
 • www.helsinki.fi/zoom hittar du bland annat resultaten från enkäter (polls) och får en deltagarlista.
 • Om du behöver ett Zoom-möte för över 300 deltagare ska du beställa det via Helpdesk.
 • Dela ut Zoom-anvisningarna till dina studenter.

Detaljerade Zoom-anvisningar:

För stöd eller uppdragsutbildning, kontakta  opetusteknologia@helsinki.fi

Yammer-grupper:

KOM OCH STÄDA I MOODLE!

Moodle-serverns kapacitet är låg, men den nya servern förbättrar situationen den 24. juni 2020. Vi ber er alla att rensa upp kurserna. Genom att städa kurserna försäkrar vi oss om att vi klarar oss tills den nya servern anländer och att onödigt material inte flyttar till Moodles nya hem. På servern är det främst kursområden, säkerhetskopior av kursområden, stora bilagor och videor som tar utrymme.

Kursområden

Det snabbaste sättet att utföra städningen är att ta bort onödiga kursområden. Du kan informera oss om onödiga kursområden på moodle@helsinki.fi. Skicka oss adressen till ditt kursområde. Efter det kan vi gå vidare med borttagningen. För att få adressen till ditt kursområde skall du gå till kursens hemsida och kopiera adressen från adressfältet i din webbläsare.

Säkerhetskopior

Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina kurser och sparar dem utanför Moodle, till exempel på en extern lösenordsskyddad hårddisk. När du har säkerhetskopierat och sparat den utanför Moodle skall du ta bort säkerhetskopian så att den inte tar onödig plats i Moodle. Instruktioner för att ta bort en säkerhetskopia:

 1. Klick på kugghjulet (åtgärdsmenyn) på kursens hemsida.
 2. Välj ”Återställ”.
 3. Gå genom säkerhetskopior i ”Område för säkerhetskopiering av kurser” och ”Område för privat säkerhetskopiering för användare”.
 4. Klick på ”Administrera säkerhetskopierade filer” under det området där du vill radera säkerhetskopian.
 5. Klick på säkerhetskopias namn.
 6. Se till att säkerhetskopian kan tas bort och klick på ”Ladda ner” för att ladda ner kopian utanför Moodle.
 7. Klick på ”Radera”.
 8. Klick på ”OK”.
 9. Klick på ”Spara ändringarna”.

Stora bilagor

Du kan ta bort stora bilagor och mappar huvudsakligen direkt från kursen hemsida, dit filerna oftast har placerats. Instruktioner för att ta bort filer och mappar:

 1. Se till att redigeringen av kursen är på genom kugghjulet (åtgärdsmenyn).
 2. Klick på ”Redigera” efter det objektet du vill radera.
 3. Välj ”Radera”.
 4. Klick på ”Ja”.

Du kan också förminska filer innan du importerar dem till Moodle. Detta försnabbar användarupplevelsen och minskar storleken på kursen. Spara till exempel presentationer i PDF-format och förminska storleken på stora bilder. Ett enkelt sätt att förminska flera bilder samtidigt i Windows är att skicka bilderna till dig själv med Windows e-postfunktion: högerklicka på bilden, välj skicka och sedan e-post. Detta gör att Windows automatiskt kan erbjuda webanpassade storleksalternativ.

Videor

Videofiler bör lagras i universitetets egen Unitube-Lataamo -tjänst (lataamo.helsinki.fi) eller i en annan molntjänst. Videor från dessa tjänster kan kopplas direkt till Moodle. Instruktioner för att länka videor till Moodle från Unitube: Publicera en video från HU-UniTube på din Moodle-kurs.

Moodle hjälper med distansundervisning

Moodle som E-lärandemiljö

Moodle är en mångsidig lärningsplattform som lämpar sig för distansundervisning på många sätt. Moodle fungerar både som stöd för närundervisning som för distansstudier och i blandade lärmiljöer.

Moodle erbjuder möjlighet till flexibel undervisning och flexibla studier, eftersom undervisningen inte behöver vara bunden till ett visst klockslag och föreläsningssal.

Inom Moodle kan läraren skapa uppgifter för eleverna samt ta emot och granska inlämnade arbeten. Ett antal verktyg finns tillgängliga inom Moodle, och valet av rätt verktyg beror på inlärningsmålen samt undervisnings- och inlärningsmetoderna på kursen.

Vad då för Moodle?

Nytt Moodle-område

Det finns två sätt att beställa ett nytt Moodle-kursområde:

 1. Via blanketten som finns på Moodles framsida under ”Instruktioner för lärare”.
 2. Du kan skapa ett nytt Moodle-område för ett studieavsnitt på vilket du är lärare vid courses.helsinki.fi. Då kommer studerande som är inskrivna i Oodi automatiskt att registreras in på Moodle-området. Se Instruktioner på finska eller på engelska.

När ditt Moodle-kursområde har skapats får du ett automatiskt meddelande i din e-post, som innehåller länken till din Moodle-kurs samt instruktioner för hur du öppnar kursen för studerande.

Föreläsningar

Kontaktföreläsningar kan ersättas t.ex. med E-lärandematerial, artiklar eller lärouppgifter där studenten själv letar efter materialet. Studenterna kan också dela material med varandra i Moodle, t.ex. genom Forum eller Ord- och begreppslista.

Instruktioner på finska:

Instruktioner på engelska:

Andra instruktioner:

Videon

Det rekommenderas att alla föreläsningar och instruktionsvideor som du själv har skapat sätts in på Moodle via Unitube (den officiella videopubliceringskanalen vid Helsingfors universitet).

Instruktioner:

Inlämningsuppgifter t.ex. sammanfattningar och uppsatser

Med Moodles verktyg Inlämningsuppgift kan läraren ge studerande uppdrag och studerande kan lämna in uppgifter. Läraren kan också granska uppgifterna och ge feedback via Moodle.

Tentamina

Tänk på om du kunde ersätta en övervakad klassrumstentamen med en uppsats eller en så kallad hem- /materialtentamen, där studeranden kan använda material och Internet som litteratur. I så fall, försök skapa frågor som tillämpar och bearbetar kunskap i stället för att memorera detaljer. En tentamen i Moodle kan skapas på två sätt: med inlämningsuppgift och test.

Det är också möjligt att skicka inlämningarna till Ouriginal (Urkund) plagieringsgranskningstjänsten.

Se också: Hurdan är bra distanstentamen

Inlämningsuppgift

Uppsatser, tentamina och andra former av inlämningsuppgifter där studenten skickar in en uppgift skriftligen, kan läräre göra med Moodles Inlämningsuppgift-verktyg.

Test

När du vill randomisera eller variera frågor som studerande besvarar i tentamen, är det bästa sättet att använda Moodles Test-verktyg. Skapa först frågorna i deras relevanta kategori inom Moodle-områdets frågebank. Sedan kan du skapa själva testaktiviteten och lägga in frågor från frågebanken. Testfrågorna kan slumpmässigt lottas ut för varje studerande för att variera de frågor de får.

Med Test-verktyget kan du också skapa många andra typer av frågor som Moodle granskar och poängsätter automatiskt, inklusive flervalsfrågor, ordmatch eller öppningsfrågor.

Testerna är vanligtvis tidsbegränsade så, att då testet är över kommer frågorna att stängas och de förblir inte längre synliga för studerandena. Ställ in tentamens inlämningstid om möjligt i en flexibel period så att t.ex. ett två timmars test kan besvaras när som helst inom sex timmar.

Tentamen för över 100 studenter

 • Informera studeranden att när testen påbörjar kan det finnas en trafikstockning i Moodle. I det här fallet bör studeranden vänta några ögonblick och sedan uppdatera webbläsaren för att ladda om testsidan. Undvik problem genom att göra inloggningen gradvis, t.ex. genom efternamn.
 • Om möjligt ställ tentamen in så att den är tillgänglig i flera timmar och begränsa sedan tidsramen för besvarandet.
 • Informera studeranden om att de bör prioritera att göra tentamen med en dator snarare än med en mobil enhet.

Andra möjligheter för E-tentamen

Kommunikation och online diskussioner i Moodle

Du kan använda Nyheter-forumet i Moodle när du snabbt behöver kommunicera något till studerande som redan finns på Moodle-området. Nyheter-forumet skickar ett epostmeddelande till studerandena. Observera att studerande inte kan svara på meddelande i Moodles Nyheter-område. Om du vill skicka ett meddelande till dina studerande via Moodle, så att dom också kan svara, använd Forum-verktyget och skapa ett diskussionsforum åt kursen.

Grupparbete

För att använda verktygen i Moodle som fungerar med gruppinställningar måste du först skapa grupperna i Moodle. Efter detta kan du använda de skapade grupperna till exempel för:

 • Gruppdiskussioner
 • Chat
 • Skicka en gruppuppgift genom inlämningsuppgift
 • Wiki, t.ex. för att skapa ett grupparbete – men observera att endast en person kan redigera wikin åt gången

Instruktioner på finska:

Instruktioner på engelska:

Andra möjligheter:

Mer information

Support