I sommarens Moodle-uppdatering 29.6.2022 kommer bl.a. nya frågetyper till kunskapstest

Moodle kommer att uppdateras den 29. juni 2022, mellan kl. 8-17. Under den här tiden är Moodle stängd och man kan inte logga in. Uppdateringen kanske inte tar hela dagen, men tiden är reserverad på grund av eventuella problem.

Nya frågetyper till kunskapstest

I sommaruppdateringen kommer två nya frågetyper att läggas till i Kunskapstest-aktiviteten: All or nothing (allt eller ingenting) och Gapfill (inbäddade svar). Moodle-användare har velat ha båda typerna av frågor.

Allt eller ingenting

Allt eller ingenting är en flervalsfrågetyp i vilken studenten måste välja alla korrekta alternativ för att få full poäng. Om studenten väljer ett av de fel alternativen eller inte alla korrekta svar, poängen är 0. Det går inte att ge minuspoäng i allt eller ingenting -frågan.

Läs mer om frågetypen allt eller ingenting på engelska.

Gapfill

Frågetypen Gapfill tillåter att skapa Inbäddade frågor (både att skriva, rullgardinsmeny och dra-och-släpp) i vilket du kan sätta ett eller flera korrekta ord per lucka. Till exempel, i meningen ”Katter och hundar är typiska husdjur.” får man också full poäng genom att skriva ”Hundar och katter är typiska husdjur.” I andra typer av inbäddade frågor är detta inte möjligt. Förutom Gapfill-frågetypen har Moodle fortfarande andra typer av inbäddade frågetyper (cloze).

Läs mer om frågetypen Gapfill på engelska..

Inställningsändringar

Kunskapstest: Granskningsalternativ

Med inställningarna ”Granskningsalternativ” för kunskapstestsaktiviteten bestämmer läraren vad studenter ser efter testet, t.ex. om studenten ser de rätta svaren på flervalsfrågorna direkt efter att testet återlämnats eller först efter testet är avslutat.

Standardinställningarna för ”Granskningsalternativ” kommer att ändras under sommaruppdateringen. Efter uppdateringen kommer inget att visas för studenter som har gjort kunskapstesten. Inställningarna påverkar endast de nya kunskapstestaktiviteterna, inställningarna som gjordes före uppdateringen förblir oförändrade.

Läraren kan till exempelvis visa poängen efter att ha kontrollerat hela testet. Om testet är en självstudietest där studenten ska få omedelbar feedback på sitt lärande, kan läraren lägga till nödvändiga alternativ till ”Genast efter försöket” och ”Senare, medan kunskapstestet fortfarande är öppet” innan testet börjar.

Notisinställningar: Läraren kan få meddelanden om inlämnade kunskapstest

Läraren kan välja i notisinställningarna för att få ett meddelande när studenten har inlämnat sitt kunskapstestsvar. Det kan vara bra till exempel för essäfrågor, när studenter kan göra tentamen när som helst under året. Som standard är notisinställningarna sådana att lärare inte får dessa meddelanden.

Standardmaxbetyg för aktiviteter

Efter uppdateringen kommer standardmaxbetyget för vissa aktiviteter att vara fem. Detta gäller följande aktiviteter: inlämningsuppgift, lektion, närvaro och externt verktyg. Andra aktiviteter eller befintliga implementeringar av ovanstående påverkas inte av inställningen.

Det blir möjligt att exportera betyg per grupp till Sisu

Efter uppdateringen är det möjligt att exportera betyg från Moodle till Sisu en grupp i taget. Menyn för gruppval är endast synlig om ett gruppläge har valts i kursinställningar. Efter att ha exporterat betygen för en enskild grupp kan man i Sisu justera bedömningsegenskaperna för hela gruppen med hjälp av massredigeringsfunktionen.

Läs mer om att överföra bedömningsuppgifter från Moodle till Sisu.

Preliminär information: Moodle 4.0 på sommaren 2023

Moodle får ett nytt utseende! Moodle 4.0 ger ett modernt användargränssnitt, intuitiv navigering med flikar och lärarna kan editera kurser enklare. Helsingfors universitet lanserar den nya Moodle sommaren 2023. Du kan redan nu få ett smakprov på det nya användargränssnittet i videon.

Lär dig mer om Moodle 4.0 på engelska

Utbildning och stöd

Varför ser jag inte alla mina kurser i Kursöversikt?

Moodle-uppdateringen 10.6.13 kom med tilläggsegenskaper till Kursöversikt-sidan. Användarna kan nu själva uppdatera både antalet kurser som syns och dessutom redigera kursordningen i listan. Inga kursområden har alltså försvunnit.

Det förinställda antalet kursområden som visas i Kursöversikt är 10. Om du har fler kursområden och vill att de alla ska synas i listan (eller vill minska på antalet), redigera sidan Kursöversikt. Gör såhär:

  • Klicka på knappen Anpassa denna sida upp till höger
  • I rullgardinsmenyn Antal kurser som ska visas välj Alltid visa alla
  • Ordna om kurslistan enligt behov genom att dra och droppa pil-ikonerna vid varje kursområde
  • Klicka på knappen Sluta att anpassa denna sida

Längre instruktioner med bilder hittar du på finska på Opettajan opas på https://wiki.helsinki.fi/x/8A_jBQ.

Har du gömt din epostadress i Moodle?

Som Moodle-användare kan du redigera dina profilinställningar och bl.a. besluta över vem som får se din e-postadress. Det förinställda och rekommenderade alternativet för inställningen Visning av e-post är Endast andra kursdeltagare får se min e-postadress. Användarna kan också välja alternativet Göm min e-postadress från alla.

Om du har gömt din e-postadress från alla andra användare, märk att adressen inte heller används i de e-postmeddelanden Moodle skickar ut. Det mest typiska fallet är prenumeration av inläggen i diskussionsforum. Istället för din egen e-postadress använder Moodle då en noreply-adress med påminnelse ”Svara inte på detta e-postmeddelande” som from och reply-to-adress i alla dina meddelanden. Detta innebär att ingen kan heller svara till dig; istället går svaren till en administrativ skräppostmapp.

Instruktioner för kontrollering av dina inställningar hittar du på svenska i Student guiden, på finska också på Lärarguidens sida Omat asetukset (Min profil) och på engelska på http://docs.moodle.org/23/en/Update_profile.