Svenskspråkig utbildning i nätpedagogik

Utbildningen Pedagogisk planering av nätbaserade kurser organiseras igen under läsåret 2013-2014 i samarbete mellan HU, Hanken och Arcada. Även utomstående deltagare kan tas enligt anmälningssituationen och deltagarnas möjlighet för handledning vid den egna högskolan.

Utbildningen innehåller fyra närstudieträffar med nätbaserade moduler före och mellan träffarna och är till sin omfattning utbildningen 3 sp vilket motsvarar 80 arbetstimmar.

Distansmodulerna (sammanlagt 48 h) börjar med den inledande distansmodulen 15.10.2013!

Närstudiedagarna (sammanlagt 32 h) – på centrumcampus, platserna meddelas senare

 • 24.10.2013 kl 9-16
 • 25.10.2013 kl 9-16
 • 2.12.2013 kl 8.30-12
 • 10.1.2014 kl 9-16
 • 5.2.2014 kl 9-16

I samarbete med andra kursdeltagare fördjupar du dig i planering av nätbaserade kurser som stöder och aktiverar studerandenas lärande och lär dig hur man kan bygga upp en meningsfull och välfungerande nätbaserad kurs. Under utbildningen planerar du och börjar även skapa din kurs som utnyttjar nätbaserade läraktiviteter. Under kursens gång får du handledning av både utbildarna och din handledare samt får och ger kollegial respons. Dessutom får du erfarenhet av studier som utnyttjar både när- och distansmetoder.

Utbildningen genomförs som flerformsundervisning vilket innebär en ändamålsänlig kombination av närstudiedagar och nätbaserade distansstudier. Under närstudiedagarna kombineras teori och diskussion med deltagarnas kursutvecklingsarbete. Under distansperioderna jobbar kursdeltagarna såväl individuellt som i smågrupper på HU-Moodle. Därtill används webbkonferensprogrammet Adobe Connect och enligt behov även andra system.

Kursens lärandemål: Efter avslutad kurs

 • kan du tillämpa olika nätbaserade verktyg i din undervisning
 • kan du identifiera faktorer som stöder studerandenas lärande i en nätbaserad lärmiljö och tillämpa dem i din egen undervisning
 • har du gjort en pedagogisk plan med beskrivning över lärandemål, läraktiviteter och examinationsformer för en nätbaserad kurs
 • känner du till MOOC:s (Massive open online courses) och dess möjligheter och utmaningar

Anmäl dig via https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/43824/lomake.html senast 24.9.2013!

Kontaktperson (HU) specialist i nätpedagogik Anni Rytkönen (centret för undervisningsteknologi)

Personalutbildning i nätpedagogik: Pedagogisk planering av nätbaserade kurser

HU organiserar utbildningen Pedagogisk planering av nätbaserade kurser under vårterminen
2013 i samarbete med Hanken och Arcada. Anmälningstiden pågår nästan till julen. Anmäl dig och berätta gärna vidare!

Utbildningens lärandemål:

 • du förstår vikten av pedagogisk planering som grund för din egen nätbaserade kurs
 • du kan göra upp en pedagogisk plan för din egen nätbaserade kurs
 • du förstår sambandet mellan det pedagogiska upplägget och studerandenas lärprocess
 • du utvecklar din egen nätbaserade undervisning (kurs) till en pedagogiskt fungerande
  helhet
 • du känner till och kan använda olika nätbaserade verktyg som används i din organisation
  och kan tillämpa dem i din egen undervisning

Dessutom får du erfarenhet av att avlägga studier som utnyttjar både närstudie och distansarbetssätt.

Förhandskunskaper
Grundläggande it-färdigheter och grundkunskaper, gärna också undervisningserfarenhet i Moodle (eller motsvarande system).

Utbildningens innehåll:
Under utbildningen fördjupar du dig i planering av nätbaserade kurser av hög kvalitet.
Genom att utnyttja olika metoder och verktyg lär du dig hur man kan bygga upp en
meningsfull och välfungerande nätbaserad kurs. Under utbildningen planerar du och börjar
även skapa din kurs som utnyttjar nätbaserade metoder och får stöd och handledning av
utbildarna, din handledare och de övriga kursdeltagarna.

Utbildningen genomförs som flerformsundervisning vilket innebär att närstudiedagar och nätbaserade distansstudier kombineras på ett ändamålsenligt sätt. Fyra närstudiedagar och fem distansperioder ingår i kursen. Under distansperioderna utför kursdeltagarna, såväl individuellt som i smågrupper, olika uppgifter på Helsingfors Universitets Moodle. Därtill används webbkonferensprogrammet Adobe Connect och enligt behov även andra system.

Till sin omfattning är kursen är 3 sp vilket motsvarar 80 arbetstimmar (här ingår den
egna arbetsinsatsen såväl under närstudiedagarna som under distansperioderna).

Närstudiedagarna (sammanlagt 13h) med preliminära platser: 26.2.2013 kl 13.00-16.00 Soc&kom (Snellmansgatan 12), 4.3.2013 kl 12.30-16.00 Minerva (Brobergsterrassen 5A), 26.3.2013 kl 12.30-16.00 Hanken (Arcadiagatan 22) och 24.4.2013 kl 13.00-16.00 Arcada (Jan-Magnus Janssons plats 1).

Distansmodulerna (sammanlagt 67h): I: 12.-21.2.2013 (1h), II: 26.2.-3.3.2013 (2h), III: 11.-25.3.2013 (23h), IV: 27.3.-23.4.2013 (23h) och V: 24.4.-5.5.2013 (18h).

Utbildningen finns i HU:s utbildningskalender
Henkka
. Anmäl dig via https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/38242/lomake.html