Personalutbildning: Moodle i min undervisning

Kom med och lär dig grunderna i hur Moodle kunde användas i undervisningen! Vi bekantar oss med några grundläggande möjligheter och deltagarna får också gärna komma med egna behov och önskemål. Utbildningen ordnas 13.3 kl 12.30-16.00 i läroecentret Aleksandrias sal 431 (4.vån). Om det är trevligare att använda en bekant dator kan du gärna ta med dig egen bärbar dator.

Kom ihåg att anmäla dig via Henkka senast 4.3! Tilläggsinformation får du via ok-moodle@helsinki.fi.

Personalutbildning i nätpedagogik: Pedagogisk planering av nätbaserade kurser

HU organiserar utbildningen Pedagogisk planering av nätbaserade kurser under vårterminen
2013 i samarbete med Hanken och Arcada. Anmälningstiden pågår nästan till julen. Anmäl dig och berätta gärna vidare!

Utbildningens lärandemål:

  • du förstår vikten av pedagogisk planering som grund för din egen nätbaserade kurs
  • du kan göra upp en pedagogisk plan för din egen nätbaserade kurs
  • du förstår sambandet mellan det pedagogiska upplägget och studerandenas lärprocess
  • du utvecklar din egen nätbaserade undervisning (kurs) till en pedagogiskt fungerande
    helhet
  • du känner till och kan använda olika nätbaserade verktyg som används i din organisation
    och kan tillämpa dem i din egen undervisning

Dessutom får du erfarenhet av att avlägga studier som utnyttjar både närstudie och distansarbetssätt.

Förhandskunskaper
Grundläggande it-färdigheter och grundkunskaper, gärna också undervisningserfarenhet i Moodle (eller motsvarande system).

Utbildningens innehåll:
Under utbildningen fördjupar du dig i planering av nätbaserade kurser av hög kvalitet.
Genom att utnyttja olika metoder och verktyg lär du dig hur man kan bygga upp en
meningsfull och välfungerande nätbaserad kurs. Under utbildningen planerar du och börjar
även skapa din kurs som utnyttjar nätbaserade metoder och får stöd och handledning av
utbildarna, din handledare och de övriga kursdeltagarna.

Utbildningen genomförs som flerformsundervisning vilket innebär att närstudiedagar och nätbaserade distansstudier kombineras på ett ändamålsenligt sätt. Fyra närstudiedagar och fem distansperioder ingår i kursen. Under distansperioderna utför kursdeltagarna, såväl individuellt som i smågrupper, olika uppgifter på Helsingfors Universitets Moodle. Därtill används webbkonferensprogrammet Adobe Connect och enligt behov även andra system.

Till sin omfattning är kursen är 3 sp vilket motsvarar 80 arbetstimmar (här ingår den
egna arbetsinsatsen såväl under närstudiedagarna som under distansperioderna).

Närstudiedagarna (sammanlagt 13h) med preliminära platser: 26.2.2013 kl 13.00-16.00 Soc&kom (Snellmansgatan 12), 4.3.2013 kl 12.30-16.00 Minerva (Brobergsterrassen 5A), 26.3.2013 kl 12.30-16.00 Hanken (Arcadiagatan 22) och 24.4.2013 kl 13.00-16.00 Arcada (Jan-Magnus Janssons plats 1).

Distansmodulerna (sammanlagt 67h): I: 12.-21.2.2013 (1h), II: 26.2.-3.3.2013 (2h), III: 11.-25.3.2013 (23h), IV: 27.3.-23.4.2013 (23h) och V: 24.4.-5.5.2013 (18h).

Utbildningen finns i HU:s utbildningskalender
Henkka
. Anmäl dig via https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/38242/lomake.html