Soc&koms kurskategori

Svenska Social- och kommunalhögskolans kursområden i Moodle har hittils listats under statsvetenskapliga fakultetens kurskategori. Nu har Soc&kom fått en egen kategori med rätt heraldisk färg.

Soc&koms IT-ansvarige, Christian Lindblom, har fört över de flesta av Soc&koms kursområden till den nya kurskategorin. Eftersom han inte har tillräckliga rättigheter till alla de kursområden som borde föras över, finns en del av Soc&koms kurser fortfarande i statsvetenskapliga fakultetens kategori.

Kontrollera kurskategorin via kursområdets block Inställningar > Redigera inställningar där kategorin står ovanför kursområdets namn, dvs överst i listan.

Om du märker att ditt kursområde är i fel kategori, begär bytet per e-post till ok-moodle@helsinki.fi med information om kursområdets adress (kopiera det från webbläsarens adressfält) och det kategori kursområdet ska flyttas till.