Radering av oanvända kursområden

Antalet kursområden i Moodle har ökat ständigt enligt det ökande intresset och undervisningsbruk i Moodle. Lärare skapar nya kursområden för varje kursgång, dvs. exempelvis för IKT-körkortet hösten 2010 och hösten 2011, vilket ofta är det mest meningsfulla sättet att göra. Det har resulterat i ett antal oanvända kursområden för kurser som redan har slutat, och kursområden med liknande namn i kurskategorierna. Det förorsakar en del extra besvär för studerande när de vill hitta sina aktuella kursområden bland det stora antalet kurser i listan. Därför är det meningsfullt att stänga och t.o.m. radera föråldrade och oanvända kursområden vilket också förkortar lärarnas lista med egna kurser. Dessutom förbereder denna process migrationen till Moodle 2 sommaren 2012.

Den automatiska processen som förbereder radering av oanvända kursområden startas hösten 2011. Kursområden som a) har inte besökts på 12 månader b) har över 12 månader gammalt startdatum plockas med i processen. Dessa kursområden raderas inte omedelbart utan kursdeltagare med lärarrättigheter får e-post-meddelanden om situationen. Om kursområdet har flera lärare, kom överens om kursområdets fortsatta behov med läraren som är ansvarig för kursen. Lärarna kommer att få minst tre meddelanden före kursområdet slutligen raderas. Stegen i processen går enligt följande:

  • Steg 1: om kursområdet är öppet för studerande, det stängs
  • Steg 2: kursområdet flyttas till en dold kategori och göms från HY-Moodle-sidan men kan nås med kursområdets direkta adress.
  • Steg 3: Kursområdet raderas.

Lärarna får ett e-postmeddelande två månader före varje steg. Om kursområdet fortsättningsvis är i undervisningsbruk, raderingsprocessen kan avbrytas under Steg 1 genom att regigera Kurses startdatum via Administration av kurs/Inställningar och efter Steg 2 genom att kontakta ok-moodle@helsinki.fi och begära kategoribyte. Märk att startdatumet inte kan vara i framtiden om studerande ska ha möjlighet att logga in.

Om du är den ansvariga läraren för kursen och vill snabba upp raderingsprocessen, kontakta gärna ok-moodle@helsinki.fi.