Welcome to MoodleMoot Finland in May 2024

Welcome to the first MoodleMoot Finland in 27-28 May 2024 in Helsinki! 

The registration and call for papers are open!

This conference brings together educators, administrators, developers, and other stakeholders across Finland and the surrounding regions to explore and share ideas about Moodle LMS. It is an opportunity to learn about the latest developments and trends in educational technology and pedagogy.

The theme of the MoodleMoot is “Open minds, open education: pathways to sustainable and inclusive learning environments”. We invite educators, developers, leaders and others from all over the world to collaborate and discuss about the future of open-source learning. In the MoodleMoot we share best practices and improve the quality of education.

MoodleMoot Highlights

MoodleMoot Finland offers a wide variety of activities and presentations for teachers, learning technologists, developers, and others. Here are some of the highlights which to wait for:

Keynotes: Our amazing keynote speakers are Marie Achour from Moodle HQ in Australia, Tim Hunt from the Open University in the UK, and Ben Cowley from the University of Helsinki in Finland. Keynotes discuss digital learning and artificial intelligence and Moodle product vision.

Presentations: Experts in education and technology will deliver great and inspiring presentations, sharing insights and ideas on the future of online learning.

Call for Papers is open! We invite you all to share your expertise and insights with the Moodle community!

Interactive workshops: participants of the MoodleMoot have the chance to participate in workshops on topics such as using generative AI in teaching and accessibility in Moodle. If you wish to host a workshop, see call for papers.

Networking: MoodleMoot Finland offers an opportunity for like-minded individuals to meet and share their experiences and knowledge with participants from Finland and abroad. Whether you are a new or experienced user of Moodle, the MoodleMoot is an excellent opportunity for gaining new insights, connecting with others, and learning how to better use Moodle in education.

Use the hashtag #MootFI24 to join the conversation on social media!

See you all in May!

The event is organised by the University of Helsinki together with our sponsors.

Moodle är stängd den 29.12. – vilka nya egenskaper medföljer?

Moodle uppgraderas till version 3.11 den 29.12.2021, mellan kl. 8-17. Under den tiden är Moodle stängd och det går inte att logga in. I samband med uppgraderingen får Moodle nya egenskaper som förbättrar undervisnings- och inlärningsupplevelsen.

 

Nya möjligheter i Uppföljning av prestationerna

Inställningarna för Uppföljning av prestationerna hjälper både lärarna och studerandena att följa med framskridandet av studierna på kursen. Verktyget fungerar som en checklista åt studeranden över kursens uppgifter. Med Uppföljning av prestationerna och Begränsa inträde  -inställningarna kan läraren även justera studerandenas framskridande och tillgång till olika material och uppgifter.

Studerandens vy förtydligas:

 • Inlämningstider och villkor för prestationernas uppföljning som ställts in i aktiviteterna syns på Moodle-områdets framsida och ifrågavarande aktiviteters sidor.
 • Studeranden kan markera aktiviteten som genomförd även inne i aktiviteten utöver markerandet på Moodle-kursens hemsida

Se noggrannare i Moodle-instruktioner för studerande / Som studerande ser du dina framsteg såhär.

Läraren kan i:

 • kursinställningarna välja ifall inlämningstider och villkor för prestationernas uppföljning som ställts in i aktiviteterna syns på Moodle-områdets framsida. Villkor och inlämnninstider syns alltid på aktivitetens sida.
 • rapporten för rapport Aktivitetsslutförande filtrera innehåll enligt aktivitet samt alfabetiskt enligt aktiviteternas ordning i Moodle-området eller studerandenas namn.

Se noggrannare i instruktioner i Moodle docs (på engelska) och på finska.

Denna video förevisar ovannämda funktionerna (välj finska texter med kugghjulsikonen).

Förbättra tillgängligheten för din kurs med ett nytt verktyg

Nya Moodleversionen erbjuder lärarna även ett nytt tillgänglighetsverktyg, med vars hjälp du kan förbättra tillgängligheten för din kurs. Verktyget letar efter de allmännaste tillgänglighetsproblemen, vilka kan ha att göra med t.ex. text, bilder och länkar.

Den tillgängliga onlinetjänsten är så tillgänglig som möjligt för alla människor. Detta innebär att onlinetjänsten är lätt att navigera och att onlineinnehåll är förståeliga samt tillgängliga genom en mängd olika tekniska hjälpmedel. Produktionen av uppnåeligt innehåll tar hänsyn till olika människor och säkerställer att information ges till mer än ett sinne.” saavutettavasti.fi

Verktyget innehåller bl.a.

 • en fellistning, som innehåller både en beskrivning av problemet samt länkar till de problematiska aktiviteterna
 • diagram över de problemfyllda aktivitetstyperna och innehållstyperna (bild, text osv.) samt
 • en sammanfattningstabell

Tillgänglighetsverktyget har ett separat block som bara syns för läraren, med vars hjälp du kan granska kursens framsida via en färgkodning (heatmap) som anger tillgängligheten.

Analysen körs för ett enskilt kursområde och verktyget uppdaterar rapporten automatiskt efter redigerandet av aktiviteternas innehåll.

Intruktioner på finska senast 29.12.

Tillgänglighetsverktygets instruktioner i Moodle docs (på engelska)

Läs mera om tillgänglighet i Instruktioner för undervisning.

Denna video förevisar ovannämda funktionerna (på engelska).

Kunskapstest-aktivitetens tre önskade förbättringar

 • Ändringar i standardinställningarna för en frågetyp behålls till följande gång en lärare skapar en fråga
 • En lägsta och högsta ordgräns kan anges för frågor av typen Uppsats.
 • Ouriginal-plagiatkontrollen kan nu användas med frågetypen Uppsats.

Studerandens vy:

 • Om ordgränserna för uppsatsen inte uppfylls kommer studeranden att se att svaret är ofullständigt eftersom svaret är för kort eller långt.

Lärarens vy:

 • Ordgränsen ställs in i samband med frågans övriga inställningar i Moodle. Det visas tydligt för läraren om eleverna har följt ordbegränsningarna eller inte.
 • Ouriginal-plagiatkontrollen jämför studerandenas svar med texter på Internet. Det möjliggör att se, ifall svaret kopierats från externa källor. Se Instruktioner för undervisning: Ouriginal instrukrioner: https://teaching.helsinki.fi/instruktioner/artikel/ouriginal-urkund-instruktioner
 • Inställningsändringar gjorda enligt frågetyp t.ex. i standardpoängen och ordgränserna följer med från föregående fråga vilket påskyndar t.ex. importerandet av samma typs frågor och poäng i Moodle.
 • Videon om kunskapstests förbättningar (på engelska)

Moodles nyheter -förevisning 12.1.2022 kl 16.15 – 17 i Zoom (på finska)

Välkommen och höra samt diskutera om nyheterna i webinarformat! Anmäla i Suffeli.

Moodle utbildning tillgänglig

Alla framtida utbildningar kommer att uppdateras här

Kom också ihåg undervisningskaféet varje torsdag och Sisu-introduktionstillfället för lärare (bedömning i Sisu)!