Peruutettu – Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Alla koolle kutsuttu yhdistyksen ylimääräinen kokous peruutetaan.
Eilen koolle kutsuttu yhdistyksen ylimääräinen kokous perutaan. Hallitukselle on huomautettu kokouksen olevan laiton perustuen yhdistyslain ja järjestön sääntöjen pykäliin etäkokouksien järjestämisestä.

Kokouksen kiireellisyyden ensisijaisesti aiheuttaneeseen päivämäärärajalliseen sääntöjen korjauskehotukseen Patentti- ja rekisterihallitus kuitenkin myönsi järjestölle lisäaikaa poikkeusolojen nojalla 19.6. saakka, ja lykkäystä jatketaan tarvittaessa.

Toinen määräajan puitteissa toteutettava asia olisi ollut Olutliittoon hakemispäätöksen purkaminen. Tämä jää toteutumatta, koska lykkäyspäätöksestä ei saada kokoustettua järkevästi ennen 5. kesäkuuta järjestettävää Olutliiton liittokokousta. Teemme siis poikkeustilaan vedoten päätöksen jättää noudattamatta yhdistyksen tammikuisen vuosikokouksen päätöstä hallituksen harkinnan ja kokouksessaan tekemän lykkäyspäätöksen esittämisen perusteella.

Puheenjohtaja pahoittelee etäkokouksen mentävää aukkoa yhdistyslain tuntemuksessaan sekä hyvästä hallintotavasta lipsumista poikkeustilanteessa. :)

**************************
Cancellation notification

For your information, it was brought to the board’s attention that the society’s additional meeting summoned yesterday has legislative issues considering having remote meetings and is so effectively illegal. Thus, the meeting is cancelled.

Some matters will be moved to decide in another occasion, some will be handled in alternative ways. If you wish to have more information, please contact me aino.rautanen[a]gmail.com.

The chairperson apologizes lacking competence considering the association law. :)

****************************************
Kokouskutsu:

Hei!

Akateemisen Olutseuran hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää yhdistyksen vuosikokouksen tammikuussa tehkemien päätösten muuttamista perustuen vallitsevaan epävarmaan tilanteeseen.
Muutoksia esitetään seuraaviin asioihin:
Sääntöihin; Patentti- ja rekisterihallituksen ehdotuksien pohjalta pieniä korjauksia
Olutliittoon liittymiseen; ehdotus lykkäämisestä vuoteen 2021
Jäsenmaksun käyttöönottoon; ehdotus jäsenmaksun käyttöönoton perumisesta keväältä
Kutsumme siis koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen maanantaina 13.04.2020 klo 18.00.
Kokous järjestetään etäkokouspalvelu Jitsin välityksellä. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Kokoukseen voit liittyä esitettynä ajankohtana tästä linkistä.
Kokouksen odotetaan olevan varsin lyhyt, koska käsiteltäviä asioita on suhteellisen vähän. Kokouksen esityslista on liitteenä.
*****************
Hello!
Academic Beer Society’s board has decided to propose changes into the decisions made in the society’s annual meeting on January because of the current unpredictable situation.
Changes involve following matters:
Rules; some minor corrections based on suggestions of Patent and Registration Office
Joining Olutliitto; suggestion to postpone applying to next year 2021
Membership fee; suggestion to cancel plans to activate membership fee during the spring
We are summoning an additional society’s meeting on Monday 13.04.2020 at 6 PM. Meeting will be held via video conference service Jits. All members are welcome. You can join the meeting at the given time via this link.
The meeting is likely to be quite short since there are no many matters to decide. The agenda is attached.
Regards,
Aino Rautanen
Chairperson
Academic Beer Society