Kevätkokous / Spring Meeting 2024

(ENGLISH BELOW)

Tervetuloa HYVÄT:in kevätkokoukseen keskiviikkona 27.3. klo 19.00. Kevätkokous järjestetään Kattosauna Sivistyksessä (Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki). On mahdollista myös osallistua etänä Zoomin kautta. Kokouksen jälkeen sauna lämmitetään.

Kevätkokous on HYVÄT: sääntömääräinen kokous, jossa käydään läpi edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. On myös mahdollista hakea yhdistyksen hallitukseen. Mikäli sinulla on kysyttävää kokouksesta tai hallituksesta, ota yhteyttä: phd-board@helsinki.fi

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 4. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 5. Kokouksen sihteerin valinta
 6. Kahden pöytäkirjantarkistajan ja ääntenlaskijan valinta
 7. Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2023
 8. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 9. Uusien hallituksen jäsenten valinta (mahdollinen)
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

***

ENGLISH

Welcome to the hybrid HYVÄT Spring General Meeting on Wednesday March 27th, starting at 19.00. After the meeting, we will hold a get-together/sauna night for HYVÄT members. The meeting will be held in hybrid format in Kattosauna Sivistys (Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki) and in Zoom.

About the Spring Meeting 

The Spring General Meeting is an annual meeting of HYVÄT, where the members of the association evaluates the activities of the previous year. This year we are also suggesting a modification of our rules, and we can elect new members to our board, if there are volunteers who would like to join. If you are interested in board membership or have any question about the meeting, feel free to contact us: phd-board@helsinki.fi.

Agenda

 1. Opening the meeting
 2. Legitimacy of the meeting
 3. Approving the agenda
 4. Electing chairperson for the meeting
 5. Electing secretary for the meeting
 6. Electing two scrutinisers and two tellers for the meeting
 7. Annual report, financial statement, and auditors’ report from the year 2023
 8. Approving the financial statement and discharging the accountables from liability
 9. Electing new board members (possible)
 10. Other matters
 11. Closing the meeting
CategoriesUncategorized