Syyskokous / Autumn Meeting

[ENGLISH BELOW]

Tervetuloa HYVÄT:in syyskokoukseen keskiviikkona 22.11. klo 19.00. Syyskokous järjestetään Kattosauna Sivistyksessä (Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki). On mahdollista myös osallistua etänä Zoomin kautta (linkki lähetetty jäsenille sähköpostikutsussa). Kokouksen jälkeen sauna lämmitetään. Tarjolla jotain purtavaa. Jotta osaamme varautua, pyydän teitä ilmoittautumaan 21.11. mennessä (linkki lähetetty jäsenille sähköpostikutsussa).

Syyskokous on HYVÄT:in sääntömääräinen kokous, jossa hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio ja valitaan uusi puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. Tällä kertaa käsittelemme myös viime vuoden tilinpäätöstä ja toiminnantarkastajien lausuntoa, jotka eivät valmistuneet ajoissa kevätkokoukseen.

Kukin HYVÄT:in jäsen saa asettua ehdolle puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi. Hallituksessa pääset vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan. Tästä voit katsoa tarkemmin, millaisia tehtäviä hallituksen jäsenet yleensä hoitavat: https://blogs.helsinki.fi/phd-association/info/board/. Suomen ja/tai ruotsin kielen osaamisesta on hyötyä puheenjohtajan roolissa mutta se ei ole välttämätöntä. Taloudenhoitajan taas tulee osata joko suomea tai ruotsia käyttääkseen pankin palveluja. Muita taitoja tai tietoja ei tarvitse olla, kunhan haluaa osallistua yliopiston väitöskirjatutkijoiden yhteistoiminnan kehittämiseen! Mikäli harkitset HYVÄT:in puheenjohtajuutta, ota yhteyttä nykyiseen puheenjohtajaan: aleksi.moine@helsinki.fi.

Ota yhteyttä, jos on muuta kysyttävää kokouksesta tai hallituksen tehtävistä: aleksi.moine@helsinki.fi tai phd-board@helsinki.fi.

Asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Asialistan hyväksyminen
 4. Kokousvirkailijoiden valinta
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • pöytäkirjantarkastajat (2 kpl)
  • ääntenlaskijat (2 kpl)
 5. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2022
 6. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 7. Vuoden 2024 toimintasuunnitelma
 8. Vuoden 2024 liittymis- ja jäsenmaksut
 9. Vuoden 2024 talousarvio
 10. Vuoden 2024 hallituksen puheenjohtajan valinta
 11. Vuoden 2024 hallituksen muiden jäsenten valinta (5–10 varsinaista jäsentä, 1–5 varajäsentä)
 12. Vuoden 2024 toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta (2+2 hlö)
 13. Muut esille tulevat asiat
 14. Kokouksen päätös

 

***

Welcome to the hybrid HYVÄT Autumn General Meeting on Wednesday November 22nd, starting at 19.00. After the meeting, we will hold a get-together/sauna night for HYVÄT members. The meeting will be held in hybrid format in Kattosauna Sivistys (Leppäsuonkatu 11, 00100 Helsinki) and in Zoom (link sent to our members with the invitation email). There will be some snacks and drinks provided. To help us organise the meeting, please register by November 21st (link sent to our members with the invitation email).

The Autumn General Meeting is an annual meeting of HYVÄT, where the members of the association decide on the activities of the association for the following year and elect the new chair and members of the board. This time we are also approving the financial statement and the auditors’ report that were not ready for the spring meeting.

Any member of HYVÄT can candidate to the board of the association. In the board you can influence the activities of the association. Here you can find a description of some tasks board members are taking care of: https://blogs.helsinki.fi/phd-association/info/board/. Knowledge of Finnish or Swedish is useful but not necessary for the chair. However, the treasurer needs to know either Finnish or Swedish to take care of the bank account. No other skills are demanded, as long as you want to be developing the community of doctoral researchers of the university! If you are interested in the position of chair, please contact the current chair: aleksi.moine@helsinki.fi.

Contact us if you have any questions about the meeting or the board: aleksi.moine@helsinki.fi or phd-board@helsinki.fi.

Agenda

 1. Opening the meeting
 2. Legality and quorum
 3. Approving the agenda
 4. Election of meeting officials
  • Chairperson
  • Secretary
  • Scrutinizers (2)
  • Tellers (2)
 5. Presenting the financial statement and auditors’ report from the year 2022
 6. Approving the financial statement and discharging the accountables from liability
 7. Accepting the action plan for the year 2024
 8. Joining and membership fees of 2024
 9. Budget for the year 2024
 10. Election of the chairperson of the board for 2024
 11. Election of other board members for 2024 (5-10 ordinary members, 1-5 vice-members)
 12. Election of auditors and vice-auditors for 2024 (2+2 people)
 13. Other matters
 14. Closing the meeting
CategoriesUncategorized