Polhon hallituksen johtosääntö

POLHO RY:n HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2008


Vahvistettu Polho ry:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa 11.1.2008

Antti Korhonen, Puheenjohtaja

 • Hallituksen työn koordinointi
 • Esityslistan laatiminen
 • Yhteydenpito Kannunvalajiin, Kannun pj-kokoukset
 • Yhteydenpito HYY:n edustajistoon
 • HYY:n järjestövaliokunta
 • Yhteydenpito Poleemin kanssa
 • Yhteydenpito laitosjohtoryhmään
 • Tiedettä & kaljaa -keskustelutilaisuudet yhdessä työelämävastaavan kanssa

Minna Kuisma, Taloudenhoitaja

 • Polhon taloudenhoito
 • Tapahtumien kustannusarvioiden laatiminen
 • Tilinpäätöksen laatiminen

Leena Poikolainen, Sihteeri-tiedottaja

 • Pöytäkirjojen kirjoittaminen
 • Asiakirjojen arkistointi
 • Yleinen tiedottaminen
 • Polhon postin noutaminen

Antti J. Lehtinen, 1. Opintovastaava ja varapuheenjohtaja

 • Opintopiirien järjestelyt
 • Polhon oppiainekahvien järjestäminen
 • Laitoskahvien järjestäminen yhteistyössä Tason kanssa
 • Yhteydenpito tiedekunnan kanssa, opintovastaavien tapaamiset
 • HYY:n opintovaliokunta
 • Tenttiarkiston ylläpito
 • Opintopalsta Poleemille tilanteen mukaan
 • Puheenjohtajan sijaistaminen tarvittaessa

Henrik Kallio, 2. Opintovastaava

 • Fuksitapahtumien järjestelyt yhdessä tutorien kanssa
 • Tutorvalinnan järjestelyt
 • HYY:n tuutorivaliokunta
 • Opiskelijavaihtoasiat, opiskelijavaihtopaneeli
 • Abi-infojärjestelyt
 • Varasihteeri

Riikka-Maria Illman, Sisäsuhde- ja tasa-arvovastaava

 • Yliopiston sisäsuhteiden hoitaminen (Kannun ainejärjestöt, Kronos, Historicus)
 • Yhteydenpito kollegoihin
 • Tasa-arvotyöryhmä
 • Vuosijuhla- ym. tervehdykset kaikkiin yhteistyötahoihin

Pekka Räsänen, Ulkosuhde- ja virkistysvastaava

 • Ulkosuhteiden hoitaminen (HY:n ulkopuoliset tahot: P-Klubi, HOL, muut historianopiskelijat)
 • Juhlien yleisjärjestelyt yhdessä juhlavastaavan kanssa
 • Esiintyjien hankkiminen yhdessä juhlavastaavan kanssa
 • Muu virkistystoiminta

Sampo Lindgren, Työelämä- ja yrityssuhdevastaava

 • Työelämäekskursiot
 • Työelämästä, työharjoittelusta ja työtarjouksista tiedottaminen
 • Tiedettä & kaljaa -keskustelutilaisuudet yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • Yhteydenpito SVOL:iin
 • Yhteydenpito alumneihin
 • Työelämäpaneelin järjestäminen

Anna Louko, KV- ja ympäristövastaava

 • Syysmatkan ja kevätmatkan järjestelyt yhdessä Tason kv-vastaavan kanssa
 • Kansainvälisistä asioista tiedottaminen
 • HYY:n kansainvälisten asioiden valiokunta
 • Ympäristöasioista tiedottaminen

Antti E. Lehtinen, Juhlavastaava

 • Juhlien yleisjärjestelyt yhdessä virkistysvastaavan kanssa
 • Tilavaraukset: Kevätsitsit, Itsarisillis + muut juhlat
 • Esiintyjien hankkiminen yhdessä virkistysvastaavan kanssa
 • Juhlista tiedottaminen
 • Muu virkistystoiminta

Anni Mäkeläinen, Kulttuurivastaava

 • Kulttuuriekskursiot
 • Kulttuuri-iltamien järjestäminen
 • HYY:n kulttuurivaliokunta
 • Polhon kirjaston ylläpito
 • Polhon arkisto
 • T-paita ja lippuprojekti
 • Yhteydenpito kirjakerhoon

Toivo Martikainen, ATK- ja urheiluvastaava

 • ATK-vastaava: Polhon kotisivujen ja Facebook-profiilin ylläpito
 • Raportointi Torsposta
 • Juoksukerho
 • Sählyvuorot
 • Muu urheilutoiminta

Virkailijat:

Maria Tomminen, virkailija

 • HOL-vastaava, jäsenyys HOL:in hallituksessa
 • Tiedottaminen HOL:iin liittyvästä toiminnasta

Elsa Mäki-Reinikka, virkailija

 • ISHA-vastaava, jäsenyys ISHA:n hallituksessa
 • Tiedottaminen ISHA:an liittyvästä toiminnasta

Olli Nurmi, virkailija

 • Viron suurlähettiläs sekä kirjeenvaihtaja
 • Johdon konsultti

Vesa Salminen, virkailija

 • ATK-konsultti

Ilkka Haavisto, virkailija

 • AV-konsultti

Susanna Bruun, virkailija

 • Emäntäkoulun johtajatar
 • Juhla-asioiden konsultti

Maaria Klemola, virkailija

Linda Kärkkäinen, virkailija

Atte Mustonen, virkailija