Halituksen johtosääntö 2009

Johtosääntö hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 1/2009.

Toivo Martikainen, puheenjohtaja
– Hallituksen työn koordinointi
– Esityslistojen laatiminen ja kokousten koollekutsuminen
– Yhteydenpito Kannunvalajiin, Kannun pj-kokoukset
– Yhteydenpito HYY:n edustajistoon
– HYY:n järjestövaliokunta
– Yhteydenpito Poleemiin
– Yhteydenpito laitosjohtoryhmään
– Tiedettä & kaljaa -keskustelutilaisuudet yhdessä T&K-virkailijan sekä 2. opintovastaavan kanssa

Minna Kuisma, taloudenhoitaja & varapuheenjohtaja
– Järjestön taloudenhoito
– Tapahtumien kustannusarvioiden laatiminen
– Tilinpäätösten laatiminen
– Polhon kassasta sekä pankkitilistä huolehtiminen
– Puheenjohtajan sijaistaminen tämän ollessa estynyt

Antti Lehtinen, 1. opintovastaava
– Opintopiirien järjestelyt
– Polhon oppiainekahvien järjestäminen
– Laitoskahvien järjestäminen yhdessä Tason kanssa
– Yhteydenpito tiedekunnan kanssa, opintovastaavien kokoukset
– HYY:n opintovaliokunta
– Polhon tenttiarkiston ylläpito
– Opintopalstan kirjoittaminen Poleemiin tilanteen mukaan

Satu Välisalmi, sihteeri-tiedottaja
– Pöytäkirjojen laatiminen hallituksen kokouksista sekä muista Polhon kokouksista
– Asiakirjojen arkistointi Polhon arkistokaappiin
– Polhon arkiston osien siirtäminen HYY:n keskusarkistoon
– Järjestön tiedotusasiat
– Postin noutaminen kokouksiin

Mikko Virta, 2. opintovastaava ja ATK-vastaava
– Fuksitapahtumien järjestelyt yhdessä tuutorien kanssa
– Tuutorivalinnan järjestäminen keväällä
– HYY:n tuutorivaliokunta
– Opiskelijavaihtoasiat
– Yhteydenpito tiedekunnan kanssa, opintovastaavien kokoukset
– Abi-infojärjestelyt
– Varasihteeri
– Tiedettä & kaljaa –keskustelutilaisuudet yhdessä T&K-virkailijan sekä puheenjohtajan kanssa
– Polhon nettisivujen ja Facebook-profiilin ylläpito

Elina Manninen, suhdevastaava ja HOL-vastaava
– Järjestön suhteidenhoito (Kannun ainejärjestöt, Kronos, Historicus, P-Klubi. HOL, muut historiajärjestöt)
– Yhteydenpito kollegoihin
– Vuosijuhla- ym. tervehdykset muihin järjestöihin yhteistyötahoihin
– HOL-asioiden koordinointi Polhon osalta

Jouni Mäkelä, työelämä- ja yrityssuhdevastaava
– Työelämäekskursiot
– Työelämästä, työharjoittelusta ja työtarjouksista tiedottaminen
– Yhteydenpito SVOL:iin
– Työelämäpaneelin järjestäminen

Sara Nurmilaukas, KV- ja ympäristövastaava
– Syysmatkan ja kevätmatkan järjestelyt ja niistä tiedottaminen yhdessä Tason kv-vastaavan kanssa
– Kansainvälisistä asioista tiedottaminen
– HYY:n kansainvälisten asioiden valiokunta
– Yhteydenpito vaihto-opiskelijoihin, heidän integrointi järjestön toimintaan sekä järjestön tapahtumista tiedottaminen vaihtareille
– Ympäristöasioista tiedottaminen ja Polhon toiminnan saaminen ympäristöystävällisemmäksi
– Yhteydenpito ISHA:an Elsa Mäki-Reinikan avustuksella

Eveliina Anteroinen, juhlavastaava
– Juhlien yleisjärjestelyt yhdessä virkistysvastaavan kanssa
– Tilavaraukset Polhon tapahtumiin yhdessä puheenjohtajan kanssa
– Esiintyjien hankkiminen juhliin yhdessä virkistysvastaavan kanssa
– Juhlista tiedottaminen
– Muu juhlatoiminta

Elina Miettinen, kulttuuri- ja tasa-arvovastaava
– Kulttuuriekskursiot
– Kulttuuri-iltamien järjestäminen yhdessä Tason kulttuurivastaavan kanssa
– HYY:n kulttuurivaliokunta
– Polhon kirjaston ylläpito
– Polhon arkiston ylläpito
– Yhteydenpito kirjakerhoon
– Kulttuuritoiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen
– Tasa-arvotyöryhmän työhön osallistuminen ja muut tasa-arvoasiat

Juho Korhonen, urheilu- ja virkistysvastaava
– Yhteydenpito Torspoon ja Torspon harjoitukset
– Juoksukerho
– Yhissählyn pyörittäminen
– Yhiksen osallistuminen urheilutapahtumiin
– Urheiluekskursiot
– Muu urheilutoiminta
– Juhlien yleisjärjestelyt yhdessä juhlavastaavan kanssa
– Esiintyjien hankkiminen yhdessä juhlavastaavan kanssa
– Muu virkistystoiminta

Antti Korhonen, T&K-virkailija
– Tiedettä & kaljaa –keskusteluiltojen järjestelyt ja isännöinti yhdessä 2. opintovastaavan sekä puheenjohtajan kanssa
– Vieraiden kutsuminen sekä vieraista päättäminen yhdessä hallituksen kanssa

Elsa Mäki-Reinikka, ISHA-virkailija
– Toiminta ISHA Helsingissä ja Polhon ja ISHA:n suhteiden ylläpito

Antti Melleri, Politicus-virkailija
– Yhteydenpito Politicus ry:hyn

Aura Kostiainen, HYY-virkailija
– Toiminta HYY:n edustajistossa ainejärjestöjen edustajana ja Polhon HYY-suhteiden ylläpito

Leave a Reply